De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
2024
Meer ambtenaren dan geïnteresseerden en de politiek, die schitterde door afwezigheid
Meer ambtenaren dan geïnteresseerden en de politiek, die schitterde door afwezigheid

Woensdag 10 juli wederom een “informatiebijeenkomst” over de door de gemeente Bloemendaal gewenste woningbouw op het Blekersveld. Na een heel speciaal ontwikkelt “participatieproces” - immers het college van B & W had reeds een keuze voor een voorkeursvariant gemaakt voordat de varianten waren gecommuniceerd met de omgeving- besloot de raad…
lees verder

NH Nieuws: Gemeente Bloemendaal: “Buurt was en wordt betrokken bij ontwikkelingen Blekersveld”
Logo NH Nieuws

bron: NH Nieuws | Paul Tromp Omwonenden en tuinders rond het Blekersveld kunnen rond de zomer hun mening geven over de bouw van een woontoren op het stuk land. Dat laat de gemeente Bloemendaal weten. Beide groepen reageerden verontwaardigd op het plan van Hart voor Bloemendaal om daar een vijftien…
lees verder

NH Nieuws: Volkstuinders bij Blekersveld tegen bouw hoge woontoren: “Meer schaduw, minder rust”
Logo NH Nieuws

bron: NH Nieuws | Paul Tromp Dat er woningen bij moeten komen in Overveen, snappen de tuinders van tuinbouwvereniging Buytentwist goed. Maar dat er daarom mogelijk een hele hoge woontoren naast hun volkstuincomplex verrijst, dat vinden ze teveel van het goede. Ze vrezen dat belangrijke kwaliteiten van hun geliefde stek…
lees verder

Brief gemeente Bloemendaal over Nieuwbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Download hier de Brief van de gemeente Bloemendaal over de laatste ontwikkelingen op het Blekersveld !

NH Nieuws: Het Blekersveld in Overveen maakte ooit deel uit van wereldberoemd ‘witwasproces’
Logo NH Nieuws

Bron: NH Nieuws | Paul Tromp Het Blekersveld in Overveen, een stuk groen langs de Westelijke Randweg, is al maanden onderwerp van discussie in de gemeente Bloemendaal. De gemeenteraad wil er een grote woontoren van zo'n zestien verdiepingen hoog laten bouwen, maar er is veel weerstand uit de buurt. Waar…
lees verder

HD: Een torenflat op Blekersveld: een misrekening van de VVD?
Logo Haarlemsdagblad

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld komt mogelijk een torenflat te staan met 120 woningen. Deze verrassende uitkomst is een politieke overwinning voor Hart voor Bloemendaal en een misrekening van de VVD. Over de bouw van de woningen op dit landje naast de Westelijke Randweg is zeker zes…
lees verder

NH Nieuws: Buren van Blekersveld in Overveen willen niet uitkijken op hoge woontoren: “Echt waanzin”
Logo NH Nieuws

bron: NH Nieuws | Paul Tromp De wijkbewoners van het, nu nog groene, Blekersveld in Overveen zijn tegen de bouw van een woontoren met zestien verdiepingen naast hun huizen. De gemeente Bloemendaal koos er vorige week voor om het 'torenplan' verder uit te werken. In die toren komen dan maximaal…
lees verder

NH Nieuws: Tekort aan sociale woningen in Bloemendaal opgelost: hoge woontoren op Blekersveld
Logo NH Nieuws

bron: NH Nieuws | Paul tromp Een toren van zo'n vijftien tot zeventien lagen hoog op Blekersveld in Overveen, waar maximaal 120 sociale huurwoningen in komen. Als het aan de gemeenteraad van Bloemendaal ligt, wordt dat plan de komende maanden verder uitgewerkt. Een opmerkelijke keuze, omdat dit plan niet door…
lees verder

HD: ’We hebben geen keus, we moeten dit doen’. Nipte meerheid voor woontoren op Blekersveld
Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlems Dagblad | Annemieke Windt Als het aan de gemeenteraad van Bloemendaal ligt, dan komt er een woontoren op het terrein van Blekersveld. Daarmee moet de gemeente het tekort aan sociale huurwoningen kunnen aanpakken. Een meerderheid van de raad steunde donderdagavond het amendement van Hart voor Bloemendaal om op…
lees verder

NHNieuws: Rechtszaak na rechtszaak dreigt: “Bebouwing op Blekersveld in Overveen kan jaren duren”
Logo NH Nieuws

bron: NH Nieuws | Paul tromp De gemeente Bloemendaal is in de fout gegaan tijdens het proces om het, nu nog groene, Blekersveld in Overveen vol te bouwen met woningen. Dat concludeert de bestuursrechter van de Raad van State. Het is een overwinning voor de stichting Blekersveldgroen, die de zaak…
lees verder

College van B & W Bloemendaal zet gemeenteraad volledig in zijn hemd.
College van B & W Bloemendaal zet gemeenteraad volledig in zijn hemd.

Raad van State verklaart beroep Stichting Blekersveldgroen gegrond. Maandag 12 maart j.l. heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het door de stichting Blekersveldgroen ingestelde beroep tegen het niet tijdig vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Blekersveld. Hierbij is het door de stichting ingestelde…
lees verder

kiezersbedrog Hart voor Bloemendaal
kiezersbedrog Hart voor Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal Het beloofde een partij te worden die af wilde rekenen met de oude politiek. Haar voorvrouw ging het gevecht aan met de gevestigde orde. Boeken werden geschreven, processen werden gevoerd. Tijdens de laatste verkiezingen werd de inzet van de partij beloond met het behalen van 2 extra…
lees verder

NH Nieuws: Bloemendaal wil liever nieuwe sociale huurwoningen dan woonwagens
Logo NH Nieuws

Bron: NH Nieuws | Paul Tromp   Het ziet ernaar uit dat de gemeente Bloemenaal geen steun verleent aan de uitbreidingsplannen van de woonwagenbewoners in Overveen. De bewoners willen het woonwagenkamp graag uitbreiden, maar het college wil daar liever tachtig sociale huurwoningen bouwen. De raadsleden spraken gisteren voor het eerst…
lees verder

HD: Toekomst Blekersveld nog in nevelen gehuld. ’Aan de Westelijke Randweg komen aan de Haarlemse kant nog meer woontorens te staan’
Logo Haarlemsdagblad

bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere De toekomst van Blekersveld, het landje in Overveen vlak bij de Westelijke Randweg, is nog onzeker. Een zeldzaam drukbezochte commissievergadering dinsdagavond heeft nog geen helderheid gebracht. Er waren zo veel insprekers dat de raadsleden simpelweg niet genoeg tijd hadden om het onderwerp te…
lees verder

Inspreeknotitie: kleinschalig
Inspreeknotitie: kleinschalig

Geachte voorzitter, geachte commissieleden, In het raadsvoorstel vaststelling ontwikkelvisie Blekersveld, waarover u vanavond advies moet uitbrengen, komt onze voorkeursvariant niet voor. Zoals u niet zult verbazen is onze voorkeursvariant er één waarin het Blekersveld groen blijft. Bij ons bestaat vertrouwen dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons…
lees verder

HD: Blekersveld Groen weer tegen woningbouw. ’Wat is participatie waard als het college al een besluit heeft genomen?’
Logo Haarlemsdagblad

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere De Stichting Blekersveld Groen verzet zich tegen de woningbouw op Blekersveld, het braakliggende landje in Overveen bij de Westelijke Randweg. Woensdag 7 februari is een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen. De gemeente heeft vier varianten bedacht voor de bebouwing van het veld: twee varianten met…
lees verder

Inloopavond Blekersveld 7 februari 2024
Inloopavond Blekersveld 7 februari 2024

Aan de omwonenden van het Blekersveld Geen enkele zekerheid over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, maar wel 4 varianten voor nieuwbouw. Alle eerder afgegeven bouwvergunningen voor het Blekersveld zijn -na bezwaar van de stichting Blekersveldgroen- ingetrokken. En al 17 maanden is het college van B en W te laf om…
lees verder

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie

Beste raadsleden In 2016 neemt de toenmalige raad het besluit om onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op het Blekersveld te doen. Dit onder de strikte voorwaarde dat “burgerparticipatie vanaf het eerste moment moet plaatsvinden.” (bijgevoegd motie sociale woningbouw 24 november 2016). Over de participatie van 2016 tot 2022 is…
lees verder

2023
Beroep niet tijdig nemen besluit over vaststelling bestemmingsplan Blekersveld te Overveen
Beroep niet tijdig nemen besluit over vaststelling bestemmingsplan Blekersveld te Overveen

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA in Den Haag. Overveen, 15 december 2023 Hoogedelgestreng college, Bij besluit van 11 november 2021 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten het ontwerp bestemmingsplan “Blekersveld Overveen” vrij te geven voor terinzagelegging. Het genoemde ontwerp bestemmingsplan heeft vervolgens met ingang…
lees verder

ingebrekestelling tijdige besluitvorming bestemmingsplan Blekersveld
ingebrekestelling tijdige besluitvorming bestemmingsplan Blekersveld

Aan: De raad van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Geachte raad, In de discussie over wel of geen woningbouw op het Blekersveld is één zaak essentieel: De wijziging van de groene bestemming van het terrein naar de bestemming woningbouw. Hoewel op 2 juni 2022 door uw raad…
lees verder