De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2023
26 / 01 / 2023

Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering,

Logo Omgevingsdienst NHN

Download hier de instemmingsverklaring van ODijmond over de sanerings evaluatie   Aanvraag U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om..lees verder

02 / 01 / 2023

Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen

Logo Bloemendaal

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeente bloemendaal het Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen genomen. (download hier) en deze werd op 2 januari..lees verder

2022
28 / 12 / 2022

Update einde jaar 2022

Update einde jaar 2022

Het is een tijdje stil geweest op onze site. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Wij hebben gedurende het jaar bij het..lees verder

04 / 10 / 2022

Brief aan raad over bestemmingsplan

Brief aan raad over bestemmingsplan

Geachte leden van de raad, duocommissieleden, Bij brief van 7 juli 2022 kenmerk 2022003613 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan..lees verder

01 / 10 / 2022

Hoe we elkaar bezighouden!

Vandaag gepubliceerd op Overheid.nl: Jan Snel krijgt de vergunning Wet natuurbescherming voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld. De door een aantal..lees verder

15 / 09 / 2022

HD: Resten van walviskaak op bouwterrein Blekersveld. ’Vermoedelijk zijn ze afkomstig van de vroegere buitenplaats Vreedensrust’

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld bij de Randweg zijn de resten van een walviskaak aangetroffen. Werknemers van grondverwerker GP Groot deden deze..lees verder

14 / 09 / 2022

Botten van walviskaak aangetroffen bij sanering Blekersveld

Logo Bloemendaal

Bron: Website gemeente Bloemendaal Op donderdag 8 september trof de aannemer bij graafwerkzaamheden op het Blekersveld in Overveen op ongeveer 70 cm onder maaiveld een..lees verder

13 / 09 / 2022

MONSTER VAN HET BLEKERSVELD, (archeologische vondst op Blekersveld)

MONSTER VAN HET BLEKERSVELD, (archeologische vondst op Blekersveld)

Archeologische vondst op het Blekersveld; walvis- of potvisbeenderen, of toch iets uit het Pleistoceen Dat de locatie Blekersveld van archeologische waarde is, was bij de..lees verder

25 / 08 / 2022

HD: Bezwaren tegen saneringsplan Blekersveld in Overveen afgewezen. Raad van State zet bewoners juridisch buitenspel

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Blekersveld Groen tegen een saneringsplan voor het vervuilde Blekersveld in Overveen om formeel-juridische redenen afgewezen. Dat..lees verder

24 / 08 / 2022

NHN: Strijd om Blekersveld nog lang niet klaar, bezwaar van omwonenden afgewezen

Logo NH Nieuws

Bron: NH Nieuws | Sanne Harmes De gemeente Bloemendaal mag van de rechter de grond van Blekersveld in Overveen definitief saneren voor woningbouw. Stichting Blekersveldgroen..lees verder

26 / 07 / 2022

Ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming Van Gedeputeerde Staten Van Noord-Holland

Logo Omgevingsdienst NHN

Nou waren wij in de veronderstelling dat het college van B&W aan de Bloemendaalse gemeenteraad had gemeld dat er geen tijdelijke woningen op het Blekersveld..lees verder

19 / 07 / 2022

HD: Streep door Blekersveld kost Bloemendaal negentig mille. Bouwbedrijf Jan Snel levert geen commentaar

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere. Het schrappen van de woningen op Blekersveld kost de gemeente Bloemendaal ongeveer 90.000 euro. Dat geld is bestemd voor..lees verder

13 / 07 / 2022

HD: ’Blekersveld lag wel degelijk vol asbest’; Overveners naar Raad van State om saneringsplan

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | persbureau Ceberus Overveners hebben weinig vertrouwen in een onderzoeksbureau dat de gemeente Bloemendaal bij saneringsprojecten inschakelt, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak..lees verder

07 / 07 / 2022

Brief college aan raad over bestemmingsplan Blekersveld

Logo Bloemendaal

Download HIER de brief die het college op 7 juli 2022 aa n de Bloemendaalse Gmeenteraad heeft gestuurd over het bestemmingsplan Blekersveld   Post Views: 87

02 / 07 / 2022

Wie liegt wie nu voor?

Wie liegt wie nu voor?

Vandaag kregen wij namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een reactie van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord op het door ons bestuur gedane verzoek tot handhaving..lees verder

21 / 06 / 2022

zienswijze voorgenomen besluit afwijzing handhavingsverzoek

zienswijze voorgenomen besluit afwijzing handhavingsverzoek

Aan de Omgevingsdienst Noord Holland Noord t.a.v. mevrouw H. Geerdink Postbus 2095 1620 EB HOORN Zaaknummer OD.374637 Geachte mevrouw Geerdink, Bij brief van 17 juni..lees verder

17 / 06 / 2022

beslissing van College op advies van de Adviescommissie

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bloemendaal nam er de tijd voor zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk is er besloten om..lees verder

09 / 06 / 2022

Ingebrekestelling n.a.v. uitblijven besluit op advies

Ingebrekestelling n.a.v. uitblijven besluit op advies

Stichting Blekersveldgroen heeft de gemeente Bloemendaal in gebreke gesteld naar aanleiding van het uitblijven van een besluit op het advies van de bezwaarschriftencommisie. Wederom moet..lees verder

03 / 06 / 2022

Nieuwe gemeenteraad Bloemendaal: Opnieuw beginnen met Blekersveld bouwplannen

Nieuwe gemeenteraad Bloemendaal: Opnieuw beginnen met Blekersveld bouwplannen

Op 2 juni 2022 heeft de Bloemendaalse gemeenteraad de motie van Liberaal Bloemendaal over het Blekersveld aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen...lees verder

03 / 06 / 2022

Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Blekersveld

Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Blekersveld

Onderstaande zienswijze is door de stichting Blekersveld ingediend tegen het Ontwerp bestemmingsplan Blekersveld Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus..lees verder