De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2023
21 / 09 / 2023

Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid

Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid

Op onze altijd maar durende zoektocht naar informatie over het Veld kwamen wij vandaag deze brief van 15 september 2023 van wethouder Gamri aan de..lees verder

21 / 09 / 2023

NH Nieuws: Omwonenden krijgen alle ruimte om mee te denken over woningbouw op Blekersveld

Logo NH Nieuws

bron: NH nieuws.nl | Paul Tromp Omwonenden van het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen mogen binnenkort meepraten en hun ideeën inleveren over de..lees verder

13 / 09 / 2023

NHNIEUWS: Omwonenden Blekersveld niet blij met 80 nieuwe buren: Overveen wordt overbelast

Logo NH Nieuws

Bron: NH nieuws | Paul tromp Het college van Bloemendaal wil op het Blekersveld in Overveen tachtig sociale huurwoningen bouwen. Daar hebben omwonenden onlangs een..lees verder

10 / 09 / 2023

Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen

Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen

De website van Bloemendaal meldt sinds kort over de bouwplannen op het Blekersveld het volgende: “Woningcorporatie Brederode Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het gaat..lees verder

08 / 09 / 2023

Tachtig sociale woningen op Blekersveld in Overveen. Woningcorporatie Brederode Wonen ontwerpt en bouwt de huizen

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld komen tachtig sociale huurwoningen. Woningbouwcorporatie Brederode Wonen gaat de huizen, met een minimale oppervlakte van veertig vierkante..lees verder

07 / 09 / 2023

Brief: Nieuwbouw Blekersveld

Logo Bloemendaal

Vanochtend ontvingen we weer een nieuw schrijven van de Gemeente Bloemendaal. Zoals gebruikelijk gaan ze de buurt informeren in plaats van participeren. Brief Nieuwbouw Blekersveld..lees verder

16 / 08 / 2023

REACTIE OP ONZE INGEBREKESTELLING

Een supersnelle reactie van de gemeente dit keer. Eerder meldden wij u dat wij op 7 augustus 2023 de gemeente Bloemendaal in gebreke hebben gesteld...lees verder

07 / 08 / 2023

In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten

In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten

“Vandaag hebben wij de gemeente Bloemendaal per aangetekende brief in gebreke gesteld! Het college van B en W weigert namelijk te reageren op brieven van..lees verder

10 / 07 / 2023

Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden

Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden

Ongeloof en verbijstering Even een update van de laatste stand van zaken over de bouwplannen van de gemeente Bloemendaal op het Blekersveld. Burgemeester en wethouders..lees verder

13 / 06 / 2023

Ontwikkeling woningbouw Blekersveld

Logo Bloemendaal

Orgineel: Brief van college aan raad  Bijlage(n) : Participatieplan woningbouw en inrichting groenvoorziening Geachte leden van de gemeenteraad, Graag informeren wij u over de stand..lees verder

26 / 01 / 2023

Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering,

Logo Omgevingsdienst NHN

Download hier de instemmingsverklaring van ODijmond over de sanerings evaluatie   Aanvraag U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om..lees verder

12 / 01 / 2023

Wethouder over bestemmingsplan Blekersveld

Logo Bloemendaal

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 11 november 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd methet ontwerpbestemmingsplanBlekersveld. Dit bestemmingsplan maakt 80 permanente woningen mogelijk. Het bestemmingsplan heeft..lees verder

02 / 01 / 2023

Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen

Logo Bloemendaal

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeente bloemendaal het Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen genomen. (download hier) en deze werd op 2 januari..lees verder

2022
28 / 12 / 2022

Update einde jaar 2022

Update einde jaar 2022

Het is een tijdje stil geweest op onze site. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Wij hebben gedurende het jaar bij het..lees verder

04 / 10 / 2022

Brief aan raad over bestemmingsplan

Brief aan raad over bestemmingsplan

Geachte leden van de raad, duocommissieleden, Bij brief van 7 juli 2022 kenmerk 2022003613 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan..lees verder

01 / 10 / 2022

Hoe we elkaar bezighouden!

Vandaag gepubliceerd op Overheid.nl: Jan Snel krijgt de vergunning Wet natuurbescherming voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld. De door een aantal..lees verder

15 / 09 / 2022

HD: Resten van walviskaak op bouwterrein Blekersveld. ’Vermoedelijk zijn ze afkomstig van de vroegere buitenplaats Vreedensrust’

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld bij de Randweg zijn de resten van een walviskaak aangetroffen. Werknemers van grondverwerker GP Groot deden deze..lees verder

14 / 09 / 2022

Botten van walviskaak aangetroffen bij sanering Blekersveld

Logo Bloemendaal

Bron: Website gemeente Bloemendaal Op donderdag 8 september trof de aannemer bij graafwerkzaamheden op het Blekersveld in Overveen op ongeveer 70 cm onder maaiveld een..lees verder

13 / 09 / 2022

MONSTER VAN HET BLEKERSVELD, (archeologische vondst op Blekersveld)

MONSTER VAN HET BLEKERSVELD, (archeologische vondst op Blekersveld)

Archeologische vondst op het Blekersveld; walvis- of potvisbeenderen, of toch iets uit het Pleistoceen Dat de locatie Blekersveld van archeologische waarde is, was bij de..lees verder

25 / 08 / 2022

HD: Bezwaren tegen saneringsplan Blekersveld in Overveen afgewezen. Raad van State zet bewoners juridisch buitenspel

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Blekersveld Groen tegen een saneringsplan voor het vervuilde Blekersveld in Overveen om formeel-juridische redenen afgewezen. Dat..lees verder