De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 

Tijdslijn

2023
Zeven jaar op gewacht ………….. en toch gekregen! Of toch niet!
Zeven jaar op gewacht ………….. en toch gekregen! Of toch niet!

In 2016 wordt het al beloofd. Er wordt zelfs een motie over aangenomen in de raad. Woningbouw op het Veld mag worden onderzocht, onder de…
lees verder

NHNIEUWS: Woonwagenbewoners mengen zich ook in de strijd om een plek op Bloemendaals veld
Logo NH Nieuws

Bron : NH Nieuws | Paul Tromp Een groep woonwagenbewoners wil graag uitbreiden op het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen. Dat bleek donderdagavond…
lees verder

PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD
PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD

De brief  van 6 oktober 2023 over participatie allemaal ontvangen? Na de aankondiging in oktober 2016, dat er mogelijk woningbouw op het Veld zou komen,…
lees verder

Brief Nieuwbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Download hier de brief die de Gemeente Bloemendaal heeft verspreid over de nieuwbouwplannen op het Blekersveld  

Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid
Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid

Op onze altijd maar durende zoektocht naar informatie over het Veld kwamen wij vandaag deze brief van 15 september 2023 van wethouder Gamri aan de…
lees verder

NH Nieuws: Omwonenden krijgen alle ruimte om mee te denken over woningbouw op Blekersveld
Logo NH Nieuws

bron: NH nieuws.nl | Paul Tromp Omwonenden van het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen mogen binnenkort meepraten en hun ideeën inleveren over de…
lees verder

NHNIEUWS: Omwonenden Blekersveld niet blij met 80 nieuwe buren: Overveen wordt overbelast
Logo NH Nieuws

Bron: NH nieuws | Paul tromp Het college van Bloemendaal wil op het Blekersveld in Overveen tachtig sociale huurwoningen bouwen. Daar hebben omwonenden onlangs een…
lees verder

Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen
Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen

De website van Bloemendaal meldt sinds kort over de bouwplannen op het Blekersveld het volgende: “Woningcorporatie Brederode Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het gaat…
lees verder

Tachtig sociale woningen op Blekersveld in Overveen. Woningcorporatie Brederode Wonen ontwerpt en bouwt de huizen
Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld komen tachtig sociale huurwoningen. Woningbouwcorporatie Brederode Wonen gaat de huizen, met een minimale oppervlakte van veertig vierkante…
lees verder

Brief: Nieuwbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Vanochtend ontvingen we weer een nieuw schrijven van de Gemeente Bloemendaal. Zoals gebruikelijk gaan ze de buurt informeren in plaats van participeren. Brief Nieuwbouw Blekersveld…
lees verder

REACTIE OP ONZE INGEBREKESTELLING

Een supersnelle reactie van de gemeente dit keer. Eerder meldden wij u dat wij op 7 augustus 2023 de gemeente Bloemendaal in gebreke hebben gesteld.…
lees verder

In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten
In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten

“Vandaag hebben wij de gemeente Bloemendaal per aangetekende brief in gebreke gesteld! Het college van B en W weigert namelijk te reageren op brieven van…
lees verder

Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden
Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden

Ongeloof en verbijstering Even een update van de laatste stand van zaken over de bouwplannen van de gemeente Bloemendaal op het Blekersveld. Burgemeester en wethouders…
lees verder

Ontwikkeling woningbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Orgineel: Brief van college aan raad  Bijlage(n) : Participatieplan woningbouw en inrichting groenvoorziening Geachte leden van de gemeenteraad, Graag informeren wij u over de stand…
lees verder

Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering,
Logo Omgevingsdienst NHN

Download hier de instemmingsverklaring van ODijmond over de sanerings evaluatie   Aanvraag U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om…
lees verder

Wethouder over bestemmingsplan Blekersveld
Logo Bloemendaal

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 11 november 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd methet ontwerpbestemmingsplanBlekersveld. Dit bestemmingsplan maakt 80 permanente woningen mogelijk. Het bestemmingsplan heeft…
lees verder

Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen
Logo Bloemendaal

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeente bloemendaal het Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen genomen. (download hier) en deze werd op 2 januari…
lees verder

2022
Update einde jaar 2022
Update einde jaar 2022

Het is een tijdje stil geweest op onze site. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Wij hebben gedurende het jaar bij het…
lees verder

Brief aan raad over bestemmingsplan
Brief aan raad over bestemmingsplan

Geachte leden van de raad, duocommissieleden, Bij brief van 7 juli 2022 kenmerk 2022003613 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan…
lees verder

Hoe we elkaar bezighouden!

Vandaag gepubliceerd op Overheid.nl: Jan Snel krijgt de vergunning Wet natuurbescherming voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld. De door een aantal…
lees verder