De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2021
15 / 12 / 2021

Communicatie en participatie blijken een onmogelijke opgave voor de gemeente Bloemendaal    

Communicatie en participatie blijken een onmogelijke opgave voor de gemeente Bloemendaal    

Tijdens de Raadsvergadering van 11 november 2021 meldt Wethouder de Roy van Zuidewijn bij het agendapunt “Mededeling van het college” uit het niets, dat er..lees verder

15 / 12 / 2021

Inspraaknotitie: oproep staken bouwplannen tijdelijke woningen?

Inspraaknotitie: oproep staken bouwplannen tijdelijke woningen?

Toch maar even een inspraakreactie van de Stichting Blekersveldgroen. Het realiseren van 2 locaties binnen het dorp Overveen, waar op minder dan 200 meter afstand..lees verder

23 / 11 / 2021

BNB: Ontwikkelingen rond bebouwing Blekersveld

BNB: Ontwikkelingen rond bebouwing Blekersveld

bron; Bloemendaals Nieuwsblad | Robbert-Jan de Bruijne BLOEMENDAAL – Voor de vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad stond de voorgenomen bebouwing op het Blekersveld weer op..lees verder

15 / 11 / 2021

HD: Jan Snel gaat appartementen bouwen op Blekersveld in Overveen. ’De flexibele woningen zijn in acht weken klaar’

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere De beoogd bouwer van de zestig appartementen op Blekersveld in Overveen is Jan Snel uit Montfoort, een aannemer gespecialiseerd..lees verder

12 / 11 / 2021

HD: Appartementen op Blekersveld komen klein stapje dichterbij. ’Schaamt u zich niet dat u het steeds heeft over containerwoningen?’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Vandaag om 08:00 De woningbouw op Blekersveld is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Bloemendaal besloot donderdagavond het..lees verder

11 / 11 / 2021

HD: Bloemendaal mag vervuild Blekersveld gaan saneren voor woningbouw

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad |Persbureau Cerberus De gemeente Bloemendaal mag beginnen met de sanering van het vervuilde Blekersveld in Overveen. Donderdag gaf de voorzieningenrechter van de Raad..lees verder

10 / 11 / 2021

HD: Boosheid over ‘gebroken belofte’ Bloemendaal

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere   BLOEMENDAAL De Geus en Valster hebben hun hoop gevestigd op het CDA, omdat deze partij bewonersparticipatie bij woningbouw hoog..lees verder

10 / 11 / 2021

HD: ‘Kleine Bijdrage aan een enorm probleem

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere BLOEMENDAAL Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) en Henk Wijkhuisen (D66) zijn als wethouder verantwoordelijk voor de woningbouw op Blekersveld...lees verder

02 / 11 / 2021

HD: Bewoners vechten woningbouw aan bij Raad van State: ’Kans op parkachtig Blekersveld voorgoed verkeken als gemeente Bloemendaal mag saneren’

HD: Bewoners vechten woningbouw aan bij Raad van State: ’Kans op parkachtig Blekersveld voorgoed verkeken als gemeente Bloemendaal mag saneren’

Bron: Haarlemsdagblad | Persbureau Cerberus Bewoners van Blekersveld en de Dompvloedslaan in Overveen proberen met man en macht te voorkomen dat de gemeente Bloemendaal het..lees verder

01 / 11 / 2021

Publicatie watervergunning 2021-021494 het dempen van overig oppervlaktewater Blekersveld

Publicatie watervergunning 2021-021494 het dempen van overig oppervlaktewater Blekersveld

Download HIER de publicatie watervergunning voor het dempen van de oppervlakte water ten behoeve van parkeerplaatsen voor de flexwoningen. De bijlage met meer uitleg kunt..lees verder

22 / 10 / 2021

Aanvulling op bezwaar omgevingsvergunning kap 154 bomen op Blekersveld

Download HIER de aanvulling op het bezwaar van de Bomenridders op de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld Post Views: 9

19 / 10 / 2021

Beslissing op bezwaar van de kap van 154 bomen op het Blekersveld

Logo Bloemendaal

Vandaag ontvingen we de beslissing van het College van B& W van Bloemendaal op het bezwaar dat door veel mensen was gemaakt tegen de kap..lees verder

13 / 10 / 2021

HD: Woningbouw Blekersveld in Overveen komt dichterbij: ’Tegen woningbouw zijn is ronduit asociaal’

Logo Haarlemsdagblad

Bron; Haarlemsdagblad De woningbouw op Blekersveld in Overveen komt dichterbij. De plannen om eerst dertig en daarna nog eens dertig woningen op dit stukje groen..lees verder

13 / 10 / 2021

Verzoek tot voorlopige voorziening met schorsende werking

Logo Rensing Advocatuur

We hebben naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en uitspraken van de Gemeente bloemendaal, onze advocaat van Rensing Advocatuur  gevraagd een voorlopige voorziening aan te..lees verder

12 / 10 / 2021

Inspraaknotitie Commisie grondgebied d.d. 12 oktober 2021

Inspraaknotitie Commisie grondgebied d.d. 12 oktober 2021

Geachte voorzitter, commissieleden, Het college vraagt  uw advies over het ontwerp bestemmingplan Blekersveld. Een bestemmingsplan dat het mogelijk moet maken over 10 tot 15 jaar..lees verder

12 / 10 / 2021

Advies bezwaarschriftencommisie inzake Bezwaar kapvergunning

Logo Bloemendaal

Download HIER het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake de Omgevingsvergunning  Kap voor 154 bomen op het Blekersveld te Overveen   Post Views: 17

11 / 10 / 2021

Wie is ook alweer verantwoordelijk voor al dit geklungel?

Wie is ook alweer verantwoordelijk voor al dit geklungel?

Even de feiten op een rij bij twee aanvragen omgevingsvergunning die zouden moeten leiden tot tijdelijke nieuwbouw op het Blekersveld. Op 9 juli 2021 wordt..lees verder

11 / 10 / 2021

De wet van Murphy of gewoon dommigheid

De wet van Murphy of gewoon dommigheid

Per toeval kwamen wij er achter dat door of namens het college door de firma Jan Snel twee aanvragen omgevingsvergunning waren gedaan met betrekking tot..lees verder

10 / 10 / 2021

Zoek de verschillen tussen “toezeggingen” aan bewoners omtrent Flexwoningen

Zoek de verschillen tussen “toezeggingen” aan bewoners omtrent Flexwoningen

Twee “toezeggingen” van het college van Bloemendaal onder elkaar. Welke toezegging heeft naar uw mening de meeste rechtskracht nu zeker is dat de raad geen..lees verder

05 / 10 / 2021

Gemeente Bloemendaal wil voor de beroepszaak bij Raad van State de grond op Blekersveld al saneren

Logo Bloemendaal

HIER kunt u de brief downloaden waar de gemeente Bloemendaal aangeeft het verzoek van de stichting Blekersveldgroen om te wachten met de uitvoering van de..lees verder