De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
2023
NHNIEUWS: Woonwagenbewoners mengen zich ook in de strijd om een plek op Bloemendaals veld
Logo NH Nieuws

Bron : NH Nieuws | Paul Tromp Een groep woonwagenbewoners wil graag uitbreiden op het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst voor omwonenden. Er is al lange tijd een 'strijd' gaande om de invulling van het gebied. Donderdagavond is het dan zover. Zoals…
lees verder

PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD
PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD

De brief  van 6 oktober 2023 over participatie allemaal ontvangen? Na de aankondiging in oktober 2016, dat er mogelijk woningbouw op het Veld zou komen, nu dan de eerste mogelijkheid om als omwonenden echt input te leveren. Wij roepen dan ook op om van deze uitnodiging gebruik te maken. Uitgangspunt…
lees verder

Brief Nieuwbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Download hier de brief die de Gemeente Bloemendaal heeft verspreid over de nieuwbouwplannen op het Blekersveld  

Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid
Projectwethouder Blekersveld maakt haar eigen waarheid

Op onze altijd maar durende zoektocht naar informatie over het Veld kwamen wij vandaag deze brief van 15 september 2023 van wethouder Gamri aan de raad tegen. Interessant, zeker ook in het kader van de op 20 september 2023 in de raadscommissie Samenleving gevoerde discussie over het Blekersveld, alwaar de…
lees verder

NH Nieuws: Omwonenden krijgen alle ruimte om mee te denken over woningbouw op Blekersveld
Logo NH Nieuws

bron: NH nieuws.nl | Paul Tromp Omwonenden van het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen mogen binnenkort meepraten en hun ideeën inleveren over de invulling van het gebied. Het college wil daar vooralsnog tachtig sociale huurwoningen bouwen en bracht de buurt daar onlangs van op de hoogte. Die voelt…
lees verder

NHNIEUWS: Omwonenden Blekersveld niet blij met 80 nieuwe buren: Overveen wordt overbelast
Logo NH Nieuws

Bron: NH nieuws | Paul tromp Het college van Bloemendaal wil op het Blekersveld in Overveen tachtig sociale huurwoningen bouwen. Daar hebben omwonenden onlangs een brief over ontvangen. Stichting Blekersveldgroen, die de buurtbewoners vertegenwoordigt, noemt de plannen van Bloemendaal 'te ver van de werkelijkheid staan.' Ze vrezen overbelasting van het…
lees verder

Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen
Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen

De website van Bloemendaal meldt sinds kort over de bouwplannen op het Blekersveld het volgende: “Woningcorporatie Brederode Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het gaat om 80 sociale huurwoningen van tenminste 40m2”. Voor de lezer wordt hiermee toch op zijn minst de indruk gewekt dat alle lichten voor de bouw…
lees verder

Tachtig sociale woningen op Blekersveld in Overveen. Woningcorporatie Brederode Wonen ontwerpt en bouwt de huizen
Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Op Blekersveld komen tachtig sociale huurwoningen. Woningbouwcorporatie Brederode Wonen gaat de huizen, met een minimale oppervlakte van veertig vierkante meter, ontwerpen en bouwen. De eerste paal moet in 2025 de grond in gaan. Dat staat in een brief van de gemeente Bloemendaal die donderdag…
lees verder

Brief: Nieuwbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Vanochtend ontvingen we weer een nieuw schrijven van de Gemeente Bloemendaal. Zoals gebruikelijk gaan ze de buurt informeren in plaats van participeren. Brief Nieuwbouw Blekersveld 8-09-2023

REACTIE OP ONZE INGEBREKESTELLING

Een supersnelle reactie van de gemeente dit keer. Eerder meldden wij u dat wij op 7 augustus 2023 de gemeente Bloemendaal in gebreke hebben gesteld. Reden: het niet reageren op door ons bestuur ingediende verzoeken tot terugbetaling van griffierechten in verband met het ingestelde beroep tegen de verleende vergunning bouwrijp…
lees verder

In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten
In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten

“Vandaag hebben wij de gemeente Bloemendaal per aangetekende brief in gebreke gesteld! Het college van B en W weigert namelijk te reageren op brieven van ons bestuur met daarin het verzoek tot terugbetaling van de griffiekosten ad € 365,00. Deze griffierechten zijn door ons aan de rechtbank Noord-Holland betaald teneinde…
lees verder

Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden
Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden

Ongeloof en verbijstering Even een update van de laatste stand van zaken over de bouwplannen van de gemeente Bloemendaal op het Blekersveld. Burgemeester en wethouders hebben onlangs een participatieplan vastgesteld voor de woningbouwplannen op het Blekersveld. Het voortouw voor de organisatie van de uitvoering van die participatie neemt het gemeentebestuur…
lees verder

Ontwikkeling woningbouw Blekersveld
Logo Bloemendaal

Orgineel: Brief van college aan raad  Bijlage(n) : Participatieplan woningbouw en inrichting groenvoorziening Geachte leden van de gemeenteraad, Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het project ‘Blekersveld’. Blekersveld locatie voor woningbouw Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten om Blekersveld…
lees verder

Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering,
Logo Omgevingsdienst NHN

Download hier de instemmingsverklaring van ODijmond over de sanerings evaluatie   Aanvraag U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om de volgende beschikking: • Instemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c Wbb). Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 19 december 2022. De…
lees verder

Wethouder over bestemmingsplan Blekersveld
Logo Bloemendaal

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 11 november 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd methet ontwerpbestemmingsplanBlekersveld. Dit bestemmingsplan maakt 80 permanente woningen mogelijk. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en erzijn twee zienswijzen ingediend. Vanwege de recente ontwikkelingen en uitspraken met betrekking tot stikstof dienen de berekeningen voordit plan geactualiseerd te…
lees verder

Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen
Logo Bloemendaal

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeente bloemendaal het Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld Overveen genomen. (download hier) en deze werd op 2 januari 2023 gepubliceerd  

2022
Update einde jaar 2022
Update einde jaar 2022

Het is een tijdje stil geweest op onze site. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Wij hebben gedurende het jaar bij het gemeentebestuur van Bloemendaal onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen de tot nu toe genomen besluiten over woningbouw op het Blekersveld. Ook de provincie, de betrokken omgevingsdiensten…
lees verder

Besluit tot intrekking verleende omgevingsvergunning Blekersveld 45 t/m 74 Overveen
Logo Bloemendaal

Op 31 oktober 2022 heeft de gemeente Bloemendaal het besluit tot intrekking genomen (download hier) die op 24 november 2022 werd gepubliceerd    

Brief aan raad over bestemmingsplan
Brief aan raad over bestemmingsplan

Geachte leden van de raad, duocommissieleden, Bij brief van 7 juli 2022 kenmerk 2022003613 heeft het college u geïnformeerd over de voortgang van het bestemmingsplan Blekersveld, waarvan behandeling volgens het gestelde op de projectsite nu wordt voorzien in december 2022. Uit die brief valt te concluderen dat het college de…
lees verder

Hoe we elkaar bezighouden!

Vandaag gepubliceerd op Overheid.nl: Jan Snel krijgt de vergunning Wet natuurbescherming voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld. De door een aantal bewoners van het Blekersveld ingediende zienswijzen (bezwaren) tegen afgifte van de vergunning zijn door de provincie (de vergunningverlenende overheid) niet gehonoreerd. De bewoners worden als…
lees verder