De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2021
04 / 10 / 2021

reactie op verzoek toesturen omgevingsvergunning

Logo Bloemendaal

Als reactie op onze herhaalde verzoeken kregen wij DEZE reactie terug van Gemeente Bloemendaal Post Views: 13

29 / 09 / 2021

Rappel  verzoek ter verkrijging van de aanvraag omgevingsvergunning bouw- woonrijp maken Blekersveld en de aanvraag omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Blekersveld.   

Rappel  verzoek ter verkrijging van de aanvraag omgevingsvergunning bouw- woonrijp maken Blekersveld en de aanvraag omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Blekersveld.   

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Overveen, 29 september 2021 Geacht college, Bij brief van..lees verder

27 / 09 / 2021

Pleitnotitie inzake de bezwaren tegen de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld

Pleitnotitie inzake de bezwaren tegen de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld

Download HIER de pleitnotitie van de Bomenridders inzake de Kapvergunning  van de 154 bomen op het Blekersveld en de HIER de handreiking Post Views: 0

15 / 09 / 2021

HD: Geen broedvogels en wezels, wel vleermuizen op Blekersveld: natuur staat bouw niet in de weg

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad Arthur de Mijttenaere Het natuuronderzoek op Blekersveld, uitgevoerd door adviesbureau ECO Logisch, werpt geen beletsels op voor het bouwen in deze groene driehoek...lees verder

15 / 09 / 2021

Verweerschrift Gemeente Bloemendaal inzake bezwaar kapvergunning 154 bomen

Logo Bloemendaal

Download HIER het verweerschrift van de Gemeente Bloemendaal op de bezwaren tegen de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld Post Views: 2

12 / 09 / 2021

gegoochel gemeente Bloemendaal met cijfers en feiten

gegoochel gemeente Bloemendaal met cijfers en feiten

Wederom Hans Klok waardig gegoogel gemeente Bloemendaal met cijfers en feiten Raar verhaal van de projectleider ruimtelijke procedures tijdens de informatieavond over het Blekersveld van..lees verder

10 / 09 / 2021

Salamitactiek door professionals

Salamitactiek door professionals

We schreven er al eerder over, de tricks en trucs van onze gemeente Bloemendaal. Inmiddels is een nieuwe truc in voorbereiding. Tot nu toe werd..lees verder

09 / 09 / 2021

HD: Hakken in het zand voor woningen op Blekersveld in Overveen. Emoties lopen op bewonersavond hoog op

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad Een informatieavond over het aangepaste bouwplan voor Blekersveld heeft de omwonenden en de gemeente niet nader tot elkaar gebracht. De buurt zet de..lees verder

03 / 09 / 2021

Herhaald Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Herhaald Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen   Onderwerp: Herhaald Verzoek ter verkrijging van de volgende..lees verder

01 / 09 / 2021

Hoe moeilijk kan het zijn!!!!

Hoe moeilijk kan het zijn!!!!

Dat de gemeente Bloemendaal het lastig vindt (wettelijk) verplichte procedures te volgen, weten we. De kap van de Esdoorns in het speeltuintje Blekersveld is daar..lees verder

01 / 09 / 2021

WOB-verzoek: omdat de documenten (natuuronderzoeken) niet meer gepubliceerd worden op de website

WOB-verzoek: omdat de documenten (natuuronderzoeken) niet meer gepubliceerd worden op de website

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Onderwerp: WOB verzoek ter verkrijging van: De in het..lees verder

01 / 09 / 2021

HD: Archeologie zit bouw op Blekersveld in Bloemendaal mogelijk dwars

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad / Arthur de Mijttenaere   Het bouwen van eerst dertig en later mogelijk tachtig woningen op Blekersveld in Bloemendaal gaat niet van een..lees verder

31 / 08 / 2021

Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen:

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Onderwerp: Verzoek ter verkrijging van de volgende aanvragen: omgevingsvergunning..lees verder

30 / 08 / 2021

Bezwaar Bomenridders tegen Kapvergunning Blekersveld

Bezwaar Bomenridders tegen Kapvergunning Blekersveld

Download HIER het bezwaarschrift dat de Haarlemse Bomenridders heeft ingediend tegen de kapvergunning van 154 bomen op het Blekersveld te Overveen Post Views: 0

29 / 08 / 2021

update: Woningbouw op het Blekersveld, nog steeds geen gelopen race.

update: Woningbouw op het Blekersveld, nog steeds geen gelopen race.

Schone schijn De gemeente Bloemendaal wil u doen geloven dat de bouwplannen op het Blekersveld rond zijn. Wat ons betreft is de strijd nog steeds..lees verder

27 / 08 / 2021

Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen   Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld                                                                                                                               Overveen,..lees verder

27 / 08 / 2021

Blekersveld blijkt archeologisch van waarde

Blekersveld blijkt archeologisch van waarde

Op 15 juli 2021 heeft Bureau Raap de resultaten van het door haar verrichte archeologisch onderzoek op het Blekersveld gepubliceerd. (Download HIER het rapport) Wat..lees verder

25 / 08 / 2021

Stand van zaken Huisvesting Statushouders COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021

Logo Bloemendaal

MEMO Onderwerp : Stand van zaken Huisvesting Statushouders Datum : 25 augustus 2021 COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021 Blekersveld vergunning sanering De omgevingsdienst heeft besloten..lees verder

23 / 07 / 2021

Verleende kapvergunning Blekersveld

Logo Bloemendaal

Verleende kapvergunning Blekersveld in Overveen Op 27 mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van 154 bomen op het Blekersveld in Overveen...lees verder

11 / 07 / 2021

Reactie op Informatiebrief over ontwikkeling van Flexwoningen op het Blekersveld

Reactie op Informatiebrief over ontwikkeling van Flexwoningen op het Blekersveld

Beste lezer, We hebben van Wethouders Wijkhuisen en De Roy van Zuiderwijn weer een informatiebrief ontvangen en we vallen van de ene in de andere..lees verder