De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
 
Blekersveld Groen

Blekersveld Groen

2022
19 / 04 / 2022

Update over het Blekersveldgroen

Update over het Blekersveldgroen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de Bloemendaalse politieke partijen zijn druk in de weer om te komen tot een nieuw te vormen college...lees verder

01 / 04 / 2022

Waar je echt verdrietig van wordt….

Waar je echt verdrietig van wordt….

Is er 30 maart 2022 een nieuwe raad beëdigd, een raad met een meerderheid die tegen tijdelijke bouw op het Blekersveld is, krijg je toch..lees verder

20 / 03 / 2022

Meerderheid in de raad nu tegen (tijdelijke) bouw op Blekersveld?

Meerderheid in de raad nu tegen (tijdelijke) bouw op Blekersveld?

Op 14 maart 2022 hebben we u laten weten dat u tijdens de gemeenteraadsverkiezing als omwonende het verschil kunt maken door op een partij te..lees verder

14 / 03 / 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026; Jouw stem maakt het verschil!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026; Jouw stem maakt het verschil!

De bouwplannen op het Blekersveld te Overveen hebben veel stof doen opwaaien. De media zat er bovenop en wat was het spannend. Slecht een kleine..lees verder

10 / 03 / 2022

Haarlem105: Onderzoek: vertrouwen in lokale politiek ver te zoeken onder inwoners van Bloemendaal

Logo Haarlem 105

Bron: Haarlem105 | De Bloemendaalse politiek krijgt een 4,8 als rapportcijfer van haar inwoners over het beleid van de afgelopen vier jaar. Daarmee behoort Bloemendaal..lees verder

01 / 03 / 2022

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Beste lezer, Afgelopen week viel weer de jaarlijkse aanslag Gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking in de brievenbus. Riool- en Afvalstoffenheffing. U kunt bezwaar maken tegen deze..lees verder

05 / 02 / 2022

Wethouder de Roy van Zuidewijn liegt wederom tegen de Bloemendaalse raad

Beste Lezer, Afgelopen donderdag was er weer een raadsvergadering waar de opvang van statushouders in Oldenhove werd besproken. Aangezien Oldenhove letterlijk op een steenworp afstand..lees verder

23 / 01 / 2022

reactie aan flexwonen; n.a.v uitnodiging overleg met wethouders

reactie aan flexwonen; n.a.v uitnodiging overleg met wethouders

Geachte heer ,   Keer op keer blijkt het woord van dit college geen rooie cent waard. Laten we even een paar voorbeelden opsommen uit..lees verder

23 / 01 / 2022

Twee opvanglocaties binnen een straal van 300 meter in het dorp Overveen

Twee opvanglocaties binnen een straal van 300 meter in het dorp Overveen

De raad van de gemeente Bloemendaal was duidelijk, de twee op basis van het opgestelde “Plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden in Bloemendaal”..lees verder

20 / 01 / 2022

HD: 150 tot 180 statushouders zonder kinderen in Oldenhove. ’Inherent aan antikraak is dat je niet weet of je er volgende maand nog woont’

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere In het vroegere verzorgingshuis Oldenhove komen 150 tot 180 statushouders te wonen. Alleenstaanden en stellen, geen kinderen. Het..lees verder

12 / 01 / 2022

HD: Bomenkap voor dertig woningen op Blekersveld mag van rechter. ’We geven onze strijd tegen woningbouw daar niet op’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere De gemeente Bloemendaal mag de zaag zetten in ruim 150 bomen op Blekersveld. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. De..lees verder

12 / 01 / 2022

NHN: Bomenkap Blekersveld gaat door: “Dit doet pijn”

Logo NH Nieuws

Bron: NH Nieuws | Marieke Pijlman De gemeente Bloemendaal mag verder gaan met bomenkap op Blekersveld. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt, omdat het nog niet zeker..lees verder

12 / 01 / 2022

Aanvang bomenkap Blekersveld waarschijnlijk in Januari 2022

Aanvang bomenkap Blekersveld waarschijnlijk in Januari 2022

Beste Omwonenden, Het ziet er naar uit dat de Gemeente Bloemendaal nog in januari wil overgaan tot de de kap van alle bomen op het..lees verder

09 / 01 / 2022

Terug- en vooruitblik op het dossier Blekersveldgroen

Terug- en vooruitblik op het dossier Blekersveldgroen

Beste Lezer, Allereerst namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen een heel gezond en voorspoedig 2022 gewenst. Een spannend jaar dat gaat komen, na de..lees verder

2021
15 / 12 / 2021

Communicatie en participatie blijken een onmogelijke opgave voor de gemeente Bloemendaal    

Communicatie en participatie blijken een onmogelijke opgave voor de gemeente Bloemendaal    

Tijdens de Raadsvergadering van 11 november 2021 meldt Wethouder de Roy van Zuidewijn bij het agendapunt “Mededeling van het college” uit het niets, dat er..lees verder

15 / 12 / 2021

Inspraaknotitie: oproep staken bouwplannen tijdelijke woningen?

Inspraaknotitie: oproep staken bouwplannen tijdelijke woningen?

Toch maar even een inspraakreactie van de Stichting Blekersveldgroen. Het realiseren van 2 locaties binnen het dorp Overveen, waar op minder dan 200 meter afstand..lees verder

23 / 11 / 2021

BNB: Ontwikkelingen rond bebouwing Blekersveld

BNB: Ontwikkelingen rond bebouwing Blekersveld

bron; Bloemendaals Nieuwsblad | Robbert-Jan de Bruijne BLOEMENDAAL – Voor de vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad stond de voorgenomen bebouwing op het Blekersveld weer op..lees verder

15 / 11 / 2021

HD: Jan Snel gaat appartementen bouwen op Blekersveld in Overveen. ’De flexibele woningen zijn in acht weken klaar’

Logo Haarlemsdagblad

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere De beoogd bouwer van de zestig appartementen op Blekersveld in Overveen is Jan Snel uit Montfoort, een aannemer gespecialiseerd..lees verder

12 / 11 / 2021

HD: Appartementen op Blekersveld komen klein stapje dichterbij. ’Schaamt u zich niet dat u het steeds heeft over containerwoningen?’

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere Vandaag om 08:00 De woningbouw op Blekersveld is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Bloemendaal besloot donderdagavond het..lees verder

11 / 11 / 2021

HD: Bloemendaal mag vervuild Blekersveld gaan saneren voor woningbouw

Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad |Persbureau Cerberus De gemeente Bloemendaal mag beginnen met de sanering van het vervuilde Blekersveld in Overveen. Donderdag gaf de voorzieningenrechter van de Raad..lees verder