REACTIE OP ONZE INGEBREKESTELLING

Posted on

Een supersnelle reactie van de gemeente dit keer.

Eerder meldden wij u dat wij op 7 augustus 2023 de gemeente Bloemendaal in gebreke hebben gesteld.
Reden: het niet reageren op door ons bestuur ingediende verzoeken tot terugbetaling van griffierechten in verband met het ingestelde beroep tegen de verleende vergunning bouwrijp maken van het Veld.

Het oorspronkelijk verzoek om terugbetaling dateerde van 13 december 2022. Daarna zijn twee rappels gezonden te weten op 19 april 2023 en op 6 juni 2023.

Wat kwam de reactie op die ingebrekestelling snel.

Bij brief van 15 augustus (bijgevoegd) laat het college van B en W weten spijt te hebben van het feit onze brieven van 13 december 2022 en 19 april 2023 niet beantwoord te hebben.

Wij stellen vast dat gemakshalve de rappel van 6 juni 2023 maar even niet wordt genoemd.

Vervolgens geeft het college even een belerend “lesje” over het feit dat een ingebrekestelling zoals door ons gedaan, geen betrekking kan hebben op het plegen van feitelijke handelingen zoals het niet betalen van griffierechten. Foei, foei bestuur van Stichting Blekersveldgroen.

Dat het nodig is om de gemeente Bloemendaal in gebreke te stellen alvorens zij tot beantwoording van een normaal verzoek komt, dat is pas schandalig.

En als het college dan toch het boetekleed wil aantrekken voor het niet beantwoorden van brieven van burgers, gebruik dan de juiste bewoordingen. De in de brief opgenomen stelling dat “De eerdere brieven zijn aan onze aanvraag ontsnapt.” raakt kant nog wal. Waarschijnlijk bedoeld het college dat de eerdere brieven aan de aandacht zijn ontsnapt.

Maar zeg nu zelf, drie brieven die zomaar aan de aandacht zijn ontsnapt!!!!

U zult onze twijfels aan de oprechtheid van de spijtbetuiging begrijpen.