Stichting

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de
belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de
Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuursleden
Voorzitter: Stijn de Geus
Secretaris: Gert Valster

Overige info
Stichting Blekersveldgroen 
Blekersveld 18 
2051 NL Overveen

Bankrekening: NL 97 SNSB 0773 1773 61 
Kamer van Koophandel: 73 34 59 46