Speeltuin

Hieronder vind u de tijdslijn van alle artikelen over het speeltuintje van het Blekersveld.

Antwoord openbaar ministerie op brief 6 juni 2021
Antwoord openbaar ministerie op brief 6 juni 2021

Download HIER het antwoord van het Openbaar ministerie op onze brief van 6 juni 2021  Hierin geeft het Openbaar Miniterie aan de aangifte niet verder in behandeling te nemen. We beraden ons op verdere stappen

Besluit op bezwaar kapvergunning
Logo Bloemendaal

Dowload hier het besluit van de gemeente Bloemendaal op het bezwaar tegen de kapvergunning van 4 esdoorns.  

advies bezwaarschriftencommissie
Logo Bloemendaal

Geachte mevrouw, Op 6 juli 2021 heeft de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar behandeld tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van vier gemeentelijke esdoorns op het Blekersveld te Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. In deze mail ontvangt u informatie over de verdere voortgang…
lees verder

Verweerschrift van de gemeente Bloemendaal tinzake bezwaar kap 4 esdoorns
Logo Bloemendaal

Download HIER het verweerschrift van de gemeente Bloemendaal inzake de bezwaren tegen de kap van 4 esdoorns rond het Speeltuintje van het Blekersveld  

Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van de gedane aangifte tegen het overtreden van de gemeente Bloemendaal van de APV
Bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van de gedane aangifte tegen het overtreden van de gemeente Bloemendaal van de APV

Parket Officier van Justitie Noord-Holland Postbus 601 2003 RP Haarlem Betreft zaak met uw kenmerk PL1100-2021052603-1. Overveen, 6 juni 2021 Edelachtbare heer, vrouwe, Hierbij maakt het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen bezwaar tegen het niet in behandeling nemen van de gedane aangifte tegen het overtreden van de gemeente Bloemendaal van…
lees verder

Reactie Politie op Aangifte Illegale Kap
Reactie Politie op Aangifte Illegale Kap

Onderstaande brief ontving Stichting Blekersveldgroen van de politie naar aanleiding van de aangifte van illegale bomenkap van 4 kerngezonde esdoorns naast het speeltuintje op het Blekersveld. Inmiddels is bezwaar aangetekend bij de Officier van Justitie Noord-Holland.  

Renovatie speeltuintje Blekersveld
Renovatie speeltuintje Blekersveld

Zoals eerder al aangegeven tijdens de inspreeksessie bij de commissie grondgebied van de Gemeente Bloemendaal is het volgens het participatieplan juist bij de renovaties van speeltuintjes een goede zaak om de omwonenden daar bij te betrekken. Vreemd dat dit dan niet is gedaan bij het speeltuintje van het Blekersveld? Nee…
lees verder

HD: Bloemendaalse buurt blijft kwaad om bomenkap. ’Wethouder liegt als hij zegt dat dit vanwege een onveilige situatie noodzakelijk was’
Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad De bewoners van Blekersveld Groen in Bloemendaal blijven kwaad op wethouder Henk Wijkhuisen dat er vier esdoorns zijn gekapt bij het speelpleintje. Bewoner Stijn de Geus van de Stichting Blekersveld Groen windt er geen doekjes om. ,,De wethouder maakt gebruik van een leugen.’’ Half maart werden de vier…
lees verder

Kappen ten behoeve van de veiligheid
Kappen ten behoeve van de veiligheid

Een vervolg op het eerdere artikel waar de onnodige kap van 4 Esdoorns op het speeltuintje bij Blekersveld aan de orde werd gesteld Wethouder Henk Wijkhuisen stelt echter dat de kap noodzakelijk was door een ’onveilige situatie’. .’’  zo valt te lezen in het Haarlemsdagblad. Nu heeft de Stichting Blekersveldgroen,…
lees verder

inspreeknotitie commissie Grondgebied
inspreeknotitie commissie Grondgebied

Inspreken Commissie Grondgebied   Geachte raadsleden,   Graag wil ik u nog even wijzen op het continu duperen en negeren van de bewoners en omwonenden van het Blekersveld. Neem nu het gevalletje illegale kap van 4 kerngezonde gemeentelijke esdoorns, om het speeltuintje van het Blekersveld. De gemeente lijkt het juiste…
lees verder

WOB verzoek ter verkrijging van de keuringsrapporten van speeltuin Blekersveld
WOB verzoek ter verkrijging van de keuringsrapporten van speeltuin Blekersveld

Aan het College van B&W Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen   Geacht college, Wij hebben kennis genomen in het Haarlemsdagblad dat  de versnelde kap  van 4 esdoorns zijn oorsprong had in uit het veiligheidsaspect van de speeltuin op het Blekersveld. Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond…
lees verder

Bezwaar Esdoorns
speeltuin na kap 7

Geachte College, Hierbij maak ik bezwaar tegen de kap van 4 gezonde esdoorns op Blekersveld in Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. Zie bijgaand kopie aanvraag kapvergunning. Ik maak bezwaar omdat het volstrekt onduidelijk is waarom deze bomen gekapt dienden te worden. Er wordt door de gemeente geopperd…
lees verder

Bezwaar tegen verleende kapvergunning Blekersveld thv huisnrs 8 en 9 in Overveen (2)
Bezwaar tegen verleende kapvergunning Blekersveld thv huisnrs 8 en 9 in Overveen (2)

Geacht College, Op 22 februari 2021 heeft u een kapvergunning verleent voor de kap van 4 kerngezonde gemeentelijke esdoorns. Er wordt geen reden gegeven waarom deze bomen het veld zouden moeten ruimen.  Bij navraag voor het waarom, geeft de voorlichter aan dat zou het gaan voor het opknappen van de…
lees verder

Oproep aan alle raadsleden “Kom naar het Blekersveld en bezichtig de onveilige speeltuin”
Speeltuin na kap 5

Wie durft de handschoen op te nemen? Wees wel snel, want het college van B & W zal alle bewijslast snel doen verdwijnen. Wij verwijzen hierbij graag naar de inmiddels veelbesproken kaalslag van de grasstrook op het Blekersveld parallel gelegen langs de Westelijke Randweg en het wegwerken van de “overmaatse”…
lees verder

Bezwaar tegen verleende kapvergunning Blekersveld thv huisnrs 8 en 9 in Overveen (1)
speeltuin na kap 6

Geacht College, Op 22 februari 2021 heeft u een kapvergunning verleent aan uw zelf voor de kap van 4 kerngezonde esdoorns. Er wordt geen reden gegeven waarom deze bomen het veld zouden moeten ruimen.  Bij navraag voor het waarom, geeft de voorlichter aan dat zou het gaan voor het opknappen…
lees verder

Aangifte van ’illegale kap’ op Blekersveld in Bloemendaal. Wethouder: ’Kap is noodzakelijk voor de veiligheid’
Logo Haarlemsdagblad

Bron Haarlemsdagblad: De stichting Blekersveld Groen, vertegenwoordigd door Stijn de Geus en Gert Valster, heeft bij de politie aangifte gedaan van de illegale kap van bomen op Blekersveld. Het gaat om vier esdoorns tussen de woningen. Wethouder Henk Wijkhuijsen stelt echter dat de kap noodzakelijk was door een ’onveilige situatie’.…
lees verder

College van B & W weer in de fout op het Blekersveld, stupiditeit of bewust treiteren
speeltuin na kap 11

Het college van B en W is in strijd met de eigen regelgeving overgegaan tot illegale kap. De Stichting Blekersveldgroen heeft op 12 maart 2021 hiervan bij de daartoe bevoegde autoriteit, in casu de politie, aangifte gedaan. Vandaag hebben medewerkers van de gemeente Bloemendaal -in strijd met de eigen regelgeving-…
lees verder

Kap 4 Esdoorns Speeltuintje Blekersveld
Kap 4 Esdoorns Speeltuintje Blekersveld

Onlangs werden we via Overheid.nl geattendeerd op de aanvraag kapvergunning Blekersveld ter hoogte van de woningen 8 en 9. Het betreft de vier Esdoorns die in de speeltuin staan. Omdat de bomen op het oog gezond leken is bij de gemeente Bloemendaal nagevraagd wat de reden voor kap is. Uit…
lees verder