College van B & W weer in de fout op het Blekersveld, stupiditeit of bewust treiteren

Posted on2 Comments

Het college van B en W is in strijd met de eigen regelgeving overgegaan tot illegale kap. De Stichting Blekersveldgroen heeft op 12 maart 2021 hiervan bij de daartoe bevoegde autoriteit, in casu de politie, aangifte gedaan.

Vandaag hebben medewerkers van de gemeente Bloemendaal -in strijd met de eigen regelgeving- een aanvang gemaakt met de kap van de vier Esdoorns in het speeltuintje tussen de woningen Blekersveld 8 en 9. Voor deze kap heeft de gemeente Bloemendaal op 22 februari 2021 een omgevingsvergunning afgegeven. De kap mag echter volgens de eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet eerder worden uitgevoerd dan na afloop van de bezwaarschriftentermijn, te weten 6 weken na afgifte.

Het volgende artikel van de APV is hierop van toepassing

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:15 Standaardvoorschrift van niet-gebruik

Aan de vergunning als bedoeld in artikel 4:11, 1elid, verbindt het bevoegd gezag het standaardvoorschrift, dat van de vergunning feitelijk geen gebruik wordt gemaakt:

  1. binnen zes weken na afgifte of, indien nog niet op een binnen deze termijn ingediend bezwaarschrift inzake deze vergunning is beslist, tot op het moment dat op dit bezwaarschrift is beslist;

We kunnen als stichtingsbestuur niet anders concluderen dan dat het college van B en W Bloemendaal hardleers is daar waar het de regelgeving van kappen van houtopstanden betreft. Gelet op het conflict dat bestaat tussen Stichting Blekersveldgroen en de gemeente Bloemendaal inzake eventueel te realiseren extra woningbouw op het Blekersveld met de daaraan gekoppelde bomenkap, lijkt dit een bewust ingezette treiteractie van het college van B en W richting de bewoners van het Blekersveld.

2 thoughts on “College van B & W weer in de fout op het Blekersveld, stupiditeit of bewust treiteren”

 1. Vrij naar Toon Hermans:

  ’ Wat hoort men in het struikgewas?

  Een vleermuis zonder piepgeluid!

  Henk en Suus zijn in hun sas,

  Met dit heim’lijke besluit.

  Het gaat hier niet om mens en dier,

  Maar om het recht van bomenkap!

  Vernauwd denken bij een glaasje bier,

  Da’s lokale politiek aan de tap.

  En oeps, pardoes de regels aan de laars gelapt,

  Inspraak synoniem voor zware censuur.

  Burgers onder de zoden getrapt,

  Waar is nog plek voor de tureluur?

  Via rechts, confessioneel naar centrumlinks,

  Met als zijspoor nog een beetje groen,

  Overleggen gaat hier heel erg slinks,

  Uiteindelijk gaat het om de poen.

  Waar is dan toch die burgervader,

  Die vasthoudt aan het democratisch kader?

  Zeker bezig met tellen van geld,

  Overgehouden aan het Blekersveld?