Leugens, bedrog, gedraai en gekonkel project Blekersveld, deel 2

Posted on2 Comments

Geachte raadsleden

Pssssst, …………bent u door het college op de hoogte gebracht van het feit dat het in november 2020 nog vervolgonderzoek naar de bodemverontreiniging op het Blekersveld heeft laten uitvoeren!. En zo ja, vindt u het dan niet merkwaardig dat dit onderzoek nodig was?

Hoewel ons meerdere zaken opvallen in het door BK nader uitgevoerde bodem- en asbestonderzoek van het Blekersveld, zijn er drie items die wij direct onder uw aandacht willen brengen:

  1. De rapportage “Nader bodem- en verkennend asbestonderzoek Blekersveld te Overveen” van BK ingenieurs van 2 oktober 2020, zoals geplaatst op de projectsite Flexwonen, heeft het predicaat “definitief”.
    Dat definitieve is dan blijkbaar toch niet zo “definitief”, want uit met een WOB-verzoek bij de Omgevingsdienst IJmond verkregen informatie, blijkt dat het college BK nog een aanvullende opdracht heeft gegeven om onderzoek naar PFAS uit te voeren. De noodzaak van een dergelijk onderzoek is wonderlijk als je bedenkt dat in de meergenoemde rapportage van 2 oktober 2020 wordt  geconcludeerd dat er op locatie (bedoeld wordt Blekersveld) in het verleden geen activiteiten hebben plaatsgevonden die een verontreiniging met PFAS hebben kunnen veroorzaken!
  2. Uit de BK rapportage (inclusief PFAS) van 20 november 2020 blijkt dat de 100 m2 zwaar verontreinigde grond – zonder enige uitleg of verklaring- een volume heeft gekregen van 50 tot 80 m3[1], dit in tegenstelling tot de in het “definitieve” rapport van 2 oktober 2020 vermelde 40 tot 60 m3.
  3. De beschrijving van de saneringsnoodzaak in de rapportage van BK van 20 november 2020 zodanig is bijgesteld dat pijnlijk helder wordt dat de vervuiling van de bodem in werkelijkheid vele malen erger is dan door achtereenvolgende colleges in correspondentie is gemeld.

Hoewel wij er vooralsnog vanuit gaan dat het college deze informatie met uw raad heeft gedeeld, (dat moet dan informeel zijn geschied), doen wij u toch de rapportage van 20 november 2020 en het “briefrapport aanvullend onderzoek” van BK ingenieurs toekomen.

Een nieuw bewijs van misleiding van het college van in ieder geval zijn burgers, maar wellicht ook wel van uw raad!!!

Wie liet ook al weer in de media opnemen ,,Als wij slinkse manieren zouden toepassen, dan zouden we bij wijze van spreken morgen onze biezen kunnen pakken.’’

Wat ons betreft is nu het moment bereikt om hieraan uitvoering te geven.

We zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                            Gert Valster, secretaris

 

 

[1] Dit verklaart in ieder geval een gedeelte van het verschil in sterk verontreinigde grond die wij bij
brief van 13 december 2020 constateerden (140 van de missende 158 ton zwaar verontreinigde grond)

2 thoughts on “Leugens, bedrog, gedraai en gekonkel project Blekersveld, deel 2”

  1. Ongeloof, dat de raad van Bloemendaal maar hun kop in het zand steken, wanneer er op 1 dossier al zoveel fouten (lees blunders) worden gemaakt. Stuur naar huis die bende van ellende wat zich college noemt!