WOB verzoek ter verkrijging van het  “nieuwe” bouwplan Blekersveld te Overveen 

Posted on

Geacht college,

Uit het namens u door de huisadvocaat La Gro Geelkerken op 8 januari 2021 ingediende bezwaarschrift tegen de door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord bevolen stillegging van de kapwerkzaamheden op het Blekersveld te Overveen lezen wij dat er in november 2020 een nieuwe quickscan Wet natuurbescherming is opgesteld door bureau Ecologisch. Volgens uw advocaat zou dit onderzoek uitgevoerd zijn omdat er een nieuw bouwplan voor het Blekersveld zou zijn. U zult begrijpen dat wij zeer benieuwd zijn naar dit “nieuwe” bouwplan. Wij doen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dan ook een beroep op u om ons dit “nieuwe” bouwplan binnen 14 dagen ter hand te stellen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877