Kappen ten behoeve van de veiligheid

Posted on4 Comments

Een vervolg op het eerdere artikel waar de onnodige kap van 4 Esdoorns op het speeltuintje bij Blekersveld aan de orde werd gesteld

Wethouder Henk Wijkhuisen stelt echter dat de kap noodzakelijk was door een ’onveilige situatie’. .’’  zo valt te lezen in het Haarlemsdagblad.

Nu heeft de Stichting Blekersveldgroen, met een WOB-verzoek het veiligheidsrapport van het betreffende speeltuintje opgevraagd. Daarin valt te lezen dat dit veiligheidsrisico helemaal niet alarmerend is. Er wordt gesteld dat de uitgroei van de wortels in de gaten moeten houden, en de classificatie wordt gesteld op 5. Acceptabel (Download hier het volledige rapport)

 

Ook bij de keuring van 21 januari 2021 is door de inspecteur geen veiligheidsmelding gedaan.

Welke noodzaak heeft Henk Wijkhuisen dan om af te wijken van de in de vergunning gestelde 6 weken bezwaartermijn voor de kap van 4 kerngezonde esdoorns. Heeft het dan toch te maken met het negeren van de participatie met de bewoners van het Blekersveld of betreft het het ontduiken van de aan kap gestelde regels in het broedseizoen. In ieder geval wederom een leugen richting de raad, want de citaten uit het Haarlemsdagblad van 13 maart werden door de wethouder als waarheid aangehaald tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied van 30 maart 2021

En wederom laat de Bloemendaalse gemeenteraad zich voorliegen door deze wethouder, zonder hier consequenties aan te verbinden.

 

4 thoughts on “Kappen ten behoeve van de veiligheid”

  1. Het is een schade. Deze zogenaamde wedhouders zouden voor hun wanbeleid moeten worden vervolgd. Als volksvertegenwoordiger heb je de beloofde gedaan alles te doen in het belang van het land Nederland en dus ook voor de gemeente. Niet om je zaken te vullen en of je vriendjes een dienst te bewijzen.

  2. het liegen en bedriegen in Bloemendaal blijft maar doorgaan ! … het blijkt dus dat er ook totaal niets geleerd is van het verleden…of juist wel ? Tot nog toe keurt de Gemeenteraad het gestuntel, bedrog en mismanagement van de Wethouders steeds goed. Aangezien andere signalen uit de buitenwereld door B&W genegeerd worden of niet “binnenkomen” (?) gaan ze er waarschijnlijk vanuit dat het negeren van burgers en het overtreden van regels en wetten gewoon allemaal kan. Overtreden van “fatsoensnormen” laten we in dit geval maar buiten beschouwing want het is duidelijk dat dit onbekend terrein is voor B&W.

  3. Het mag allemaal in Bloemendaal! Alle landelijke partijen hebben de mond vol van tegenmacht en dualisme. Nou dat is hier in Bloemendaal nog niet doorgedrongen.