WOB verzoek ter verkrijging van de keuringsrapporten van speeltuin Blekersveld

Posted on
Aan het College van B&W Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

 

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen in het Haarlemsdagblad dat  de versnelde kap  van 4 esdoorns zijn oorsprong had in uit het veiligheidsaspect van de speeltuin op het Blekersveld.

Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van kopieën van alle keuringsrapporten over het speeltuintje op het Blekersveld tussen huisnummers 8 en 9 van de afgelopen 5 jaar. Wij gaan er hierbij vanuit dat de kopieën binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief kunnen worden geleverd.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                          Gert Valster, secretaris