Blik op de Buurt: Dorp Overveen

Posted on

Bron Bloemendaals Nieuwsblad (Robbert-Jan de Bruijne)

OVERVEEN – Een kruispunt van vele wegen was Overveen altijd al en is het nu nog steeds. Reeds in het begin van de 17e eeuw ontstond bebouwing langs de Bloemendaalseweg en de Zijlweg. Boeren, blekers en bollentelers vestigden zich op de veilige zandgronden.

Rond de kruising van de wegen ontstond het vroegere centrum. Hier waren het gemeentehuis, de scholen en de kroegen. Nog steeds wordt het dorp doorkruist, nu door de Westelijke Randweg, het
spoor en de weg naar de kust. In de jaren erna ontstonden de diverse buitenplaatsen, ook toen kwamen de Amsterdammers er achter dat het fijn wonen was in deze regio.
Veel bebouwing uit deze tijd is dankzij private toewijding en overheidszorg voor monumenten bewaard gebleven. In het begin van de 20ste eeuw is het villapark Kweekduin, ten westen van de Bloemendaalseweg, gebouwd. De gevolgen van de ambities van Haarlem in het begin van de 20ste eeuw zijn nog voelbaar in het dorp: annexatie en forse uitbreiding van het Ramplaankwartier, de Zijlweg werd voor een groot deel Haarlems grondgebied en de Westelijke Randweg werd gerealiseerd. Het winkelbestand verplaatste zich naar het gebied rond het station en voorziet daar nog steeds in de dagelijkse behoefte. Diverse nieuwe horecavoorzieningen doen dat ook.

In Overveen wonen nu ca. 4535 personen, 61% ouder dan 45 jaar. Het bewonersaantal is met maar liefst 9% gestegen t.o.v. 2013 dankzij de realisatie van het complex Vijverpark. Het gemiddeld bruto inkomen bedraagt Euro 44.000,- , iets boven het gemiddelde in Bloemendaal (Euro 42.900,-). De inwoners leven in 1720 woningen, waarvan 79% koopwoning, met een gemiddelde WOZ waarde van euro 746.000,- (2019).

Vele jaren speelde het oude Marinehospitaal een centrale rol in Overveen. Als pand, maar ook als onderwerp van discussie. De herbestemmingsvraag van dit centrale en beeldbepalende gebouw hield vele inwoners bezig. Uiteindelijk kocht de gemeente in 2014 de grond aan en wijzigde het bestemmingsplan. De project ontwikkelaar kon aan het werk.In 2016 kon de bouw van ca. 60 nieuwe woningen in het hogere segment beginnen: het Vijverpark werd gerealiseerd. Een nieuw bestemmingsvraagstuk speelt nu rond de toekomst van het Blekersveld, het ernstig vervuilde stukje land langs de Randweg. Dit is recent actueel geworden door het voornemen van de gemeente om er zgn. flexwoningen te bouwen, mede t.b.v. van de huisvesting van statushouders.

Wat het lot is van woonzorgcomplex Oldenhove aan de Dompvloedslaan is nog onzeker. Na leegstand werd het pand in 2018 voor een periode van 2 jaar door eigenaar St Jacob verhuurt aan Pro Senectute, als tijdelijke huisvesting voor haar bewoners uit het zorgcomplex de Wildhoef. Die zijn nu weer terug. Het pand wordt nu tegen kraak bewaakt. Inmiddels vindt overleg plaats met een andere ouderenzorginstelling om het pand weer voor 2 jaar te verhuren als tijdelijke huisvesting. St. Jacob verwacht dat het pand ook daarna dezelfde bestemming zal houden vanwege de groeiende vraag onder senioren.