Bezwaar Esdoorns

Posted on1 Comment

Geachte College,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de kap van 4 gezonde esdoorns op Blekersveld in Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. Zie bijgaand kopie aanvraag kapvergunning.

Ik maak bezwaar omdat het volstrekt onduidelijk is waarom deze bomen gekapt dienden te worden. Er wordt door de gemeente geopperd dat de wortels van deze bomen levensgevaarlijk omhoog zouden steken en dat hierdoor acuut gevaar voor de omwonenden zou zijn. Ik kan u vertellen dat dit pertinent niet juist is. Ik woon al 15 jaar op Blekersveld en er is nog nooit, maar dan nog nooit een enkel geval geweest van enig letsel door struikelen over hobbels in het kunstgras. De wortels van de bomen maken helemaal geen verhogingen. Indien het zou gaan over het opknappen van het speeltuintje zou er uiteraard wel een uitnodiging zijn geweest aan de bewoners om over de inrichting van dit speeltuintje te participeren.

Ik vraag mij af hoe de gemeente deze gevaarlijke situatie heeft kunnen beoordelen. Er is op Blekersveld niemand benaderd door de gemeente met vragen of informatie over deze, blijkbaar zeer gevaarlijke bomen. Sterker nog, ik heb op Blekersveld überhaupt nog nooit iemand van het College van B&W gezien. Indien de bomen zo’n acuut gevaar vormden en het bezwaartermijn blijkbaar niet kon worden afgewacht, zouden deze gevaarlijke wortels uiteraard zo snel mogelijk zijn weggehaald. Dit is niet het geval. De bomen zijn tot ver boven het oppervlak afgezaagd en staan tot op heden afgezaagd af te sterven.

Ik vraag mij ten zeerste af waarom deze bomen dan wel gekapt zijn? De geplande bouw van het veld op Blekersveld aan de randweg is onlangs stopgezet omdat er van mei tot september een gedegen onderzoek moet plaatsvinden aangaande de jaarlijkse broedplaats van een vleermuispopulatie op Blekersveld. Deze 4 esdoorns vormden een mooie overbrugging van deze vleermuizen tussen het natuurgebiedje langs de randweg en de huizen op Blekersveld en achterliggende omgeving. Dit is nu helaas teniet gedaan.

Mij bekruipt het gevoel dat het onaangekondigd kappen van deze bomen niet zozeer gaat om het gevaar van omwonenden dan wel om het nestelen van de vleermuizen te bemoeilijken. Het zonder gedegen onderzoek en zonder reden onverwachts kappen van nog eens 4 bomen op Blekersveld voelt voor de bewoners van deze buurt als wederom een participatie-loze actie en wellicht pesterij naar de bewoners.

De bomen waren kerngezond en zonder enige aanleiding en participatie van de buurt nodeloos gekapt. Ik maak dus bewaar tegen het omzagen van deze 4 gezonde esdoorns op Blekersveld.

Bijgaand 3 foto’s van het speeltuintje waar goed te zien is dat het kappen van de bomen totaal onzinnig is.

 

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]

1 thought on “Bezwaar Esdoorns”

  1. Het is duidelijk dat deze gemeente zich niet houd aan de gestelde regels. Lijkt me logies om hier tegen bezwaar te maken en om een compensatie te vragen zodat nieuwe bomen kunnen worden gepland. Het word steeds gekker.