Transparant communiceren

Posted on1 Comment

Dat gemeente Bloemendaal communicatie met haar eigen burgers niet helemaal in de vingers heeft, of juist mist creëert om van de onduidelijkheid gebruik te maken is ons nog niet helemaal helder.

Website

Op 16 maart zien we in eens dat de website van de gemeente Bloemendaal aanzienlijk is veranderd, zonder tijdsvermeldingen of over de wijzigingen te communiceren. Tussen 15 en 16 maart 2021 heeft de gemeente Bloemendaal het project “Flexwonen” omgedoopt in project “Huisvesting Statushouders”. Nog afgezien van de vraag of deze nieuwe benaming de lading wel dekt – immers de gemeente heeft voor op het Blekersveld zowel statushouders als andere urgent woningzoekenden- te huisvesten-, blijkt dat twee extra onderzoeksrapportages ineens opvraagbaar zijn. Het gaat dan om de extra quickscan van bureau Ecologisch en het extra bodem- en asbestonderzoek van bureau BK ingenieurs. De laatste rapportage laat zien dat de hoeveeldheid te saneren zwaar verontreinigde grond ten opzichte van de rapportage uit oktober 2020 meer dan is verdubbeld (105 ton naar 263 ton)!!!!!Ook het saneringsrapport is ineens opvraagbaar. Was in november 2020 niet beloofd door Wethouder Wijkuisen aan de raadsleden dat deze deze rapporten op de projectsite zouden worden geplaatst? Nu mag je de stukken opvragen, Dat is niet wat is toegezegd!

Opbouwen database weerstand

Eerst waren alle documenten openbaar, stonden keurig op de projectwebsite Flexwonen. Maar nu moet je, middels het sturen van een email aangeven dat je bepaalde stukken graag zou willen ontvangen. Ze proberen dit te framen als dienstverlening naar de burger, maar het is natuurlijk puur het opbouwen van een database met alle contactgegevens van tegenstanders in een bepaald project, terwijl men eerst anoniem de stukken kon inzien. We zijn benieuwd of dit fatsoenlijk dan wel conform AVG is.

We beloven onze trouwe achterban dat de stukken via onze website wel beschikbaar zullen zijn zonder achterlating van je persoons- en/of contactgegevens

Wij vragen ons af, zou het wat te maken hebben met onze brief aan de raadsleden van 10 maart 2021 .

Lang leve de betrouwbare overheid, lang leve de transparantie.

1 thought on “Transparant communiceren”