Statushouders Bloemendaal Tijdelijk naar Dennenheuvel

Posted on
Wethouder Susanne de Roy van Zuydewijn: ,,Een heel ingewikkelde klus.’’

 Bloemendaal gaat ongeveer dertig statushouders huisvesten in het vroegere klooster Euphrasia op Landgoed Dennenheuvel. Het is een tijdelijke oplossing naar verwachting tot eind dit jaar, want het klooster maakt plaats voor nieuwbouw.

Provincie dwingt gemeente dit jaar zestig vluchtelingen onderdak te bieden

Wethouder Susanne de Roy van Zuydewijn-Rive benadrukt de tijdelijkheid van deze oplossing. De provincie eist dat de gemeente dit jaar zo’n zestig statushouders onderdak biedt, wat gezien het krappe woningaanbod geen makkelijke taak is.

Enkele statushouders zijn al naar Dennenheuvel verhuisd. De meeste kamers in Dennenheuvel zijn verlaten, omdat de alleenstaande moeders met kinderen die er tijdelijk verbleven zijn vertrokken.

Goede Herder

Het klooster kwam in 2014 leeg te staan, toen de bejaarde zusters van de Goede Herder het achterlieten met de uitdrukkelijke wens dat het landgoed een sociale bestemming zou krijgen. Aanvankelijk zou er nu al een start worden gemaakt met de nieuwbouw op deze plek voor onder meer woongemeenschap De Ark, maar deze plannen zijn vertraagd.

Huisvesting op Dennenheuvel biedt even soelaas maar tegelijk blijft de gemeente speuren naar andere plekken voor statushouders. De wethouder noemt als toekomstige plekken de zestig appartementen die komen op Blekersveld, maar ook een deel van de 250 woningen die op termijn verrijzen op Park Vogelenzang: het voormalige terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Van de zestig nieuwe woningen op Blekersveld zijn er dertig bestemd voor statushouders.

Daarnaast zijn er gewone woningen van corporaties die eveneens geschikt zijn voor statushouders. Statushouders uit een Asielzoekers Centrum die naar Bloemendaal verhuizen, krijgen evenals andere urgente woningzoekenden voorrang bij de toewijzing van een huis.

Dit jaar vraagt de provincie van de gemeente Bloemendaal dat er ruim zestig statushouders een woning krijgen, omdat de gemeente vorig jaar een achterstand opliep van ruim twintig plekken.

Natuurgebied

De wethouder zegt dat die zoektocht naar woonruimte een heel ingewikkelde klus is. Bloemendaal bestaat grotendeels uit natuurgebied waar niet mag worden gebouwd. Tel daarbij op dat de inwoners vaak behoudend zijn en de gemeenteraad bij woningbouwprojecten verdeeld is. Bloemendalers stappen bij woningbouwplannen snel naar de rechter, wat op z’n minst tot vertraging leidt.

De situatie van Blekersveld is hiervan een duidelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld is het toekomstige woningbouwproject Vitaal Vogelenzang. In Bloemendaal geldt – overeenkomstig de wens van de gemeenteraad – dat een derde van de nieuwbouw bestemd is voor sociale huizen. Voor Vitaal Vogelenzang, ongeveer zeventig nieuwe huizen in Vogelenzang, is echter een uitzondering gemaakt. De raad besliste hierover dat deze afspraak niet hoeft te worden nagekomen.

Voor De Roy van Zuydewijn-Rive heeft die raadsuitspraak, mede dankzij haar eigen partij het CDA, een duidelijke keerzijde. ,,Ik keur die uitspraak niet goed, maar de raad heeft dat beslist omdat in Vogelenzang al veel sociale woningbouw is.’’

Actief toezicht

De provincie houdt ’actief toezicht’ of Bloemendaal genoeg statushouders onderdak verschaft. In het uiterste geval kan de provincie als toezichthouder de regie overnemen en woningen kopen, waarna de rekening naar het gemeentehuis gaat. Volgens een provinciewoordvoerder is dit nog niet voorgekomen in Noord-Holland. Wel kreeg Amsterdam in 2019 een meer dan dringende aanmaning om meer asielzoekers te huisvesten.

Blekersveld

De werkzaamheden op het beoogde woningbouwterrein op Blekersveld liggen stil. Niet vanwege een hoorzitting over het kappen van bomen zoals de krant eerder op gezag van de omgevingsdienst heeft gemeld, maar in afwachting van onderzoek naar beschermde diersoorten, zoals ’marterachtigen en beschermde vogels’. Op het gemeentehuis gaan de voorbereidingen voor de woningbouw gewoon door.