inspreeknotitie commissie Grondgebied

Posted on1 Comment

Inspreken Commissie Grondgebied

 

Geachte raadsleden,

 

Graag wil ik u nog even wijzen op het continu duperen en negeren van de bewoners en omwonenden van het Blekersveld.

Neem nu het gevalletje illegale kap van 4 kerngezonde gemeentelijke esdoorns, om het speeltuintje van het Blekersveld. De gemeente lijkt het juiste pad te doorlopen, door eerst een kapvergunning aan te vragen,  en zichzelf dan een kapvergunning te verstrekken (het blijft raar, maar zo werkt het nu eenmaal). Dan moet je nog wel even 6 weken wachten om de belanghebbenden de kans te geven om bezwaar in te dienen. En dat proces staat ook keurig beschreven op de beslissing om de vergunning te verlenen.

 

En dan gaat de motorzaag aan en worden de bomen gekortwiekt. Nee niet na afloop van de bezwaar termijn, maar nog niet op de helft van die bezwaartermijn.

 

Uw verantwoordelijk wethouder is er als de kippen bij om met de glorie en eer te strijken en te roepen dat dit uit veiligheidsoverweging is gedaan!  Wacht even! Was er een veiligheidsprobleem in een kinderspeeltuin? En daar horen de bewoners niks van? Dus al die tijd tussen het constateren dat hier de veiligheid van de kinderen in gevaar is en het neerhalen van de bomen is er door de gemeente niet gecommuniceerd. Noch per brief nog met afzettingen of waarschuwingsborden.  Een zeer ernstig vergrijp, als u het mij vraagt. Aangezien u als gemeente verantwoordelijk bent voor veel speeltuinen en schoolgebouwen waar onze kinderen vertoeven in deze gemeente, vraag ik me toch wel af of deze wethouder met de verantwoordelijkheid om kan gaan !

Of was het toch maar een smoesje? Want het veiligheid issue lag bij de omhooggroeiende wortels. Nou waarde raadsleden, de bomen zijn geveld, echter de stobben zitten er nog, waardoor het acute veiligheidsprobleem nog niet is opgelost en er dagelijks nog kinderen spelen.  Nergens een bord te bekennen waar ik gewaarschuwd word. Had het dan toch te maken met het broedseizoen dat 3 dagen later inging, en dat de gemeente te laat was met haar eigen opgestelde processen en procedures.

Toen de kapvergunninnings aanvraag werd gepubliceerd, hebben we bij navraag  van de gemeentewoordvoerder te horen gekregen dat het namelijk om een renovatie van het speeltuintje gaat.  Hou dat even vast. Renovatie en speeltuin, dan quote ik nu even de eerste alinea van het participatieplan van de gemeente Bloemendaal.

 

Samen Bloemendaal mooier maken

De straat, de buurt, de wijk en het dorp waarin we wonen vormt onze leefomgeving, ze zijn van ons allemaal. Dus is het fijn als iedereen kan meepraten, meedenken en meedoen over zaken die zich hier afspelen. En dat er ruimte is voor ideeën die de leefomgeving kunnen verrijken. Denk aan het opknappen van de speeltuin in een buurt, de herinrichting van een weg en projecten om de leefbaarheid in een wijk of dorp een impuls te geven. In Bloemendaal kan dat. In dit vernieuwde participatiebeleid is vastgelegd hoe wij met elkaar willen optrekken om samen iets moois te creëren voor Bloemendaal en haar kernen

Dus waar je eerst de belanghebbenden bij het Blekersveld participatie ontneemt voor wat betreft de bebouwing van het Blekersveldgroen, je daarna een schijnvertoning van een particpatie houdt om de kleur van de tegeltjes te bepalen, waarbij de enige bewoner van het Blekersveld telkens gemute werd als hij wat wilde vragen. Had je nu de mogelijkheid om echt te participeren over de inrichting van een speeltuin. Maar ook deze kans voor de gemeente ontaard weer in een fiasco, omdat deze bewoners tweede rangs burgers zijn!

Dat je handelt in strijd met je eigen vergunningsbeleid, liegt over de oorzaak daarvan, je bewoners niet verwittigd dat hun kinderen gevaar lopen, het negeren van weer participatie met die vervelende bewoners past in het negatieve beeld wat steeds meer inwoners hebben over de kwalitieit van dit gemeentelijk bestuur.

 

Wie de schoen past……

1 thought on “inspreeknotitie commissie Grondgebied”