HD: Bloemendaalse buurt blijft kwaad om bomenkap. ’Wethouder liegt als hij zegt dat dit vanwege een onveilige situatie noodzakelijk was’

Posted on1 Comment

Bron Haarlemsdagblad

De bewoners van Blekersveld Groen in Bloemendaal blijven kwaad op wethouder Henk Wijkhuisen dat er vier esdoorns zijn gekapt bij het speelpleintje.

Bewoner Stijn de Geus van de Stichting Blekersveld Groen windt er geen doekjes om. ,,De wethouder maakt gebruik van een leugen.’’ Half maart werden de vier bomen gekapt, volgens wethouder Wijkhuisen om veiligheidsredenen. Dit herhaalde hij toen daar in een raadsvergadering vragen over werden gesteld.

Boomwortels

De Stichting Blekersveld Groen, waarin de bewoners zijn verenigd, vroeg daarop via een WOB-procedure het veiligheidsrapport aan. In dat rapport staat over de esdoorns: ’Er is sprake van oprukkende boomwortels. In de gaten houden, bij verergeren wortels verwijderen’.

In de ogen van De Geus is ’in de gaten houden’ geheel iets anders dan ’een onveilige situatie waarbij kinderen risico’s lopen’. En: ,,Welke noodzaak heeft wethouder Wijkhuisen om af te wijken van de in de vergunning gestelde zes weken bezwaartermijn voor de kap van vier kerngezonde esdoorns? Heeft het dan toch te maken met het negeren van de participatie met de bewoners van het Blekersveld? Of betreft het het ontduiken van de aan kap gestelde regels in het broedseizoen?’’

Graslandje

De relatie tussen het gemeentebestuur en Blekersveld is ronduit slecht. Dat heeft te maken met het plan om op het Blekersveld, een grasland tussen de Westelijke Randweg en de buurt, een gebouw met zestig appartementen neer te zetten. De buurt wil dat het graslandje bewaard blijft.

Wethouder Henk Wijkhuisen zegt dat hij over de onveilige situatie rond het speeltoestel ’geen woord te veel heeft gezegd’. Hij verbaast zich wel over de stijl van de stichting die hem als leugenaar afschildert. ,,Deze wethouder liegt niet.’’

Getto

Wijkhuisen wil ondanks de gespannen verhoudingen toch de lijnen met de buurt open houden. ,,Er is weinig gemeentegrond en de raad heeft democratisch besloten om hier woningbouw te plegen. Bij een inspraakavond zei een buurtbewoner dat er een getto naast de deur zou komen. Ik denk bij getto toch echt aan een andere tijd.’’

In het nieuwe appartementengebouw komen dertig statushouders te wonen. De werkzaamheden voor de bouw zijn opgeschort in afwachting van een onderzoek naar beschermde diersoorten.

1 thought on “HD: Bloemendaalse buurt blijft kwaad om bomenkap. ’Wethouder liegt als hij zegt dat dit vanwege een onveilige situatie noodzakelijk was’”

  1. Wat belachelijk dat wethouder Henk deze buurt wil afschilderen als ……… door het getto verhaal te misbruiken. Zo ongepast dit hele argument!