HD: Gemeenteraad Bloemendaal eindigt in ruzie ’Ik ben het gepiep en gezeur van die lokale partijen zat’

Posted on2 Comments

Bron Haarlemsdagblad

De gemeenteraad van Bloemendaal is donderdagavond geëindigd in ruzie. Van de negentien raadsleden haalden drie de laatste stemming om 23.56 uur niet. Een vond het te laat worden, een ander was kwaad afgehaakt en weer een derde had ook zijn laptop uitgezet.

Aan het eind van een gemeenteraad, met als belangrijkste vraag hoe Bloemendaal als kleine gemeente zelfstandig moet blijven, ontaardde de vergadering in een onaangename woordenwisseling.

Marielys Roos diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Henk Wijkhuisen, omdat deze in haar ogen de waarheid geweld aandoet in de discussie over de bomenkap bij Blekersveld. Hij heeft volgens Roos de raad onjuist geïnformeerd. ,,Een doodzonde.’’

Maar juist toen burgemeester Elbert Roest de motie in stemming wilde brengen brak CDA-raadslid André Burger in. Die motie was volgens hem buiten het reglement van orde.

Roest wilde vervolgens de vergadering, die al met een half uur was verlengd naar 23.30 uur, nog een kwartier langer laten duren maar kreeg toen Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal op zijn dak. Die zei dat zo’n verlenging weer buiten het reglement van orde was.

Chaos troef dus bij de raadsleden die thuis vanachter hun beeldschermen aan de vergadering meededen. Toen vervolgens de motie van wantrouwen toch in stemming zou worden gebracht, bedacht de indiener, Marielys Roos, zich. Zij wilde de motie aanhouden en verliet de vergadering. Die motie komt dus later aan de orde.

Harde woorden klonken er daarna aan het adres van de fracties van Liberaal Bloemendaal (Leonard Heukels), Zelfstandig Bloemendaal (Rob Slewe) en Hart voor Bloemendaal (Marielys Roos).

Zij maken, aldus Herbert Faber van GroenLinks en André Burger van het CDA, op verkeerde wijze gebruik van dat reglement van orde als dat in hun kraam van pas komt. Faber: ,,Ik zeg het onparlementair: maar ik ben het gepiep en gezeur van Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal zat.’’

2 thoughts on “HD: Gemeenteraad Bloemendaal eindigt in ruzie ’Ik ben het gepiep en gezeur van die lokale partijen zat’”

  1. Tja, de gemoederen laaien weer eens op met in mijn achterhoofd de gedachte: ‘wie loopt er met het bot weg?’. De raadsvergadering als publieke weergave van hoe deze bestuurders ondemocratisch, denigrerend, als een struisvogel te werk gaan en een raad die zo verdeeld en getroebleerd is dat er geen fatsoenlijke discussie langs de reguliere normen en waarden meer mogelijk is. Landelijk versus lokaal, machtspolitiek versus burgerbelang, MRA versus buurt- en dorpsbelang. En dan de halsstarrige houding van vooral de landelijke partijen in de raad die met een ‘goody two shoes-mentaliteit’ toch steeds onderhuids het oordeel uitspreken over ‘de lokalen’. Elbert, Henk, Suus en Nico willen zo graag meedoen met de grote jongens dat de toch al aanwezige oogkleppen nog groter worden. Alle posities in deze raad zitten vast in tegenoverliggende loopgraven en dus wordt er niet meer naar elkaar geluisterd!!

    Ofwel alle lokale initiatieven verenigen zich tot een machtsblok en laten door de samenwerking op zakelijke basis zien dat politiek wel open en toegankelijk is, ofwel de gemeente wordt opgeheven en gaat op in een ‘Groot Haarlem’ die daarmee tegengas kan geven aan die enorm ondemocratische MRA die elke juridische grondslag tot vertegenwoordiging van burgerbelangen lijkt te ontberen. Zijn gelijk de lokale(?) bonzen buitenspel gezet. Maar hoe dan ook…. de bomen zijn gekapt!!!!