Oproep aan alle raadsleden “Kom naar het Blekersveld en bezichtig de onveilige speeltuin”

Posted on3 Comments

Wie durft de handschoen op te nemen? Wees wel snel, want het college van B & W zal alle bewijslast snel doen verdwijnen. Wij verwijzen hierbij graag naar de inmiddels veelbesproken kaalslag van de grasstrook op het Blekersveld parallel gelegen langs de Westelijke Randweg en het wegwerken van de “overmaatse” bomen.

Vrijdag 12 maart 2021 deed onze stichting aangifte van illegale bomenkap van vier Esdoorns in de speeltuin tussen de woningen Blekersveld 8 en 9. Immers het overgaan tot kap binnen de termijn van 6 weken waarop bezwaar op de verlening van de kapvergunning mogelijk is, is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bloemendaal uitgesloten.

De reactie van de eerstverantwoordelijk wethouder -de heer Wijkhuisen- in het Haarlems Dagblad is daarom heel zielig te noemen. Een bestuurder onwaardig!!!! Er zou een “VEILIGHEIDSRISICO” zijn. Vreemd, waarom heeft het college dan niet direct passende maatregelen genomen. Eerst een publicatie van het voornemen dat gekapt gaat worden, dan de kennisgeving van de afgifte van een omgevingsvergunning voor de kap inclusief de mogelijkheid van indienen van bezwaar voor een periode van 6 weken. WAT NOU VEILIGHEIDSRISICO?. Een bestuurder acteert toch direct als (on) veiligheid aan de orde is en zou meteen de omwonende moeten informeren over het dreigende gevaar!

Het veiligheidsrisico zou gevormd worden door omhoogstekende boomwortels. Zie hier enige foto’s van de wortels die de speelplaats omhoog drukken. Zie hier de bel van het waterpas!!!

Dus helemaal geen veiligheidsrisico. Overtreding van de eigen regelgeving dat is aan de orde. Nota bene als disclaimer vermeld in de op Overheid.nl gepubliceerde omgevingsvergunning over de kap tussen de woningen Blekersveld 8 en 9 staat:

Een omgevingsvergunning voor het aanleggen, slopen, wijzigen gemeentelijk monument en/of kappen treedt in werking op de dag na afloop van de bezwarentermijn. De inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand wordt opgeschort totdat de termijn van indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. Voor de overige omgevingsvergunningen geldt dat de vergunning direct in werking treedt.”

Helder toch!!!. Geen woord Chinees en conform het bepaalde in de APV.

Het college lapt dus alle gemeentelijke regelgeving aan de laars en kapt zonder de bezwaartermijn af te wachten onnodig een viertal (gezonde) Esdoorns. Het feit dat Esdoorns volgens sommige raadsleden als woekeraars worden weggezet, daarmee proberend goed te praten dat de kap ook al was die uit veiligheidsoverwegingen niet terecht,  toch gewettigd heeft plaatsgevonden, is ook heel apart.
Accordeert u als raad dan alle fouten die het college maakt. Ronduit stuitend!

De gemeente Bloemendaal maakt zich bij haar bevolking zo langzamerhand volstrekt belachelijk. Het toegeven dat je compleet fout zit is geen schande. Het siert een democratisch orgaan alleen maar om toe te geven dat een vergissing is gemaakt.

Wij , als bestuur van de Stichting Blekersveldgroen, herkennen in dit voorval veel van het eerdere en vaker vertoonde gedrag van dit college. In onze eerder berichten aan u hebben we al veelvuldig bewijs aangedragen dat dit college graag gebruik maakt van leugens en bedrog om haar doelstellingen te realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen.

 

3 thoughts on “Oproep aan alle raadsleden “Kom naar het Blekersveld en bezichtig de onveilige speeltuin””

  1. Dit hele verhaal begint gelijkenis te vertonen met het militair hospitaal terrein. Eerst kaalslag van bomen, naast onduidelijke en onnavolgbare bestemmingen, daarna verwaarlozen en dan opeens dure nieuwbouw, waar de gemeente geld op toelegt en de projectontwikkelaar goed geld aan overgaat houden. Wat zou hier het plan zijn. Bewoners en raad om de tuin leiden totdat de gemoederen rijp zijn voor sloop van de wijk en het bouwen van een nieuwe villawijk? Twee niet kundige wethouders op dit dossier, een provincie die niet oplet, een omgevingsdienst die niet doorpakt, een burgemeester die zich niet laat zien, een gemeenteraad die door animositeiten niet functioneert als democratisch orgaan, een onderzoeksbureau die feiten verdraaid? Waar wordt hier de regie gevoerd? Of mogen we dat niet zien/weten als burgers?

    Feit is wel dat er allemaal incidenten zijn die afleiden van de achterliggende vraag: waar gaat dit nog over?

    1. helemaal mee eens. Er wordt zo’n mistgordijn opgehangen door het College van B&W, dat je je afvraagd wat het uiteindelijke doel is. Een ding weten we zeker, het is niet het doel wat nu gecommuniceerd wordt!