Bezwaar tegen verleende kapvergunning Blekersveld thv huisnrs 8 en 9 in Overveen (1)

Posted on1 Comment

Geacht College,

Op 22 februari 2021 heeft u een kapvergunning verleent aan uw zelf voor de kap van 4 kerngezonde esdoorns. Er wordt geen reden gegeven waarom deze bomen het veld zouden moeten ruimen.  Bij navraag voor het waarom, geeft de voorlichter aan dat zou het gaan voor het opknappen van de speeltuin.

We gaan er toch van uit dat de kap niks te maken heeft met het opknappen van het speeltuintje, want dan hadden wij, volgens uw eigen participatiebeleid, waar dit zelfs in de 1ste alinea als voorbeeld wordt aangehaald, wel een uitnodiging gehad om over de inrichting van dit speeltuintje te participeren.

Er is dus geen goede reden, althans een reden die niet opgelost kan worden door andere mitigerende maatregelen, die de kap van 4 kerngezonde bomen op het Blekersveld noodzakelijk maakt. Dit college heeft al nodeloos bomen gerooid op het Blekersveld, daar ze bij de omgevingsdienst heeft aangegeven de tijdelijke woningen enkel op het grasveld te willen plaatsen.

Dat is het bezwaar wat ik wilde gaan indienen bij het College van B&W naar aanleiding van de verleende vergunning. Maar voordat ik mijn bezwaar kon indienen heeft de gemeente Bloemendaal de 4 kerngezonde gemeentelijke esdoorns gerooid.

Het leefklimaat op het Blekersveld wordt nodeloos aangetast door de drift van dit college om alles te rooien!

En dan lees je in de krant dat de wethouder Wijkhuisen dit heeft gedaan vanwege een veiligheidsrisico! Als dit veiligheidsrisico zo groot is, had ik minimaal verwacht van een goed bestuurder, dat hij in de tijd tussen constatering en de daadwerkelijke rooi, het speelterrein hermetisch had afgesloten en alle omwonenden per brief had geinformeerd over het acute gevaar dat hier aanwezig zou zijn.

Sterker nog u verwijst naar omhoog stekende wortels.  De rooi heeft plaatsgevonden voor alles hoger van een meter boven de grond. De stam en wortels zitten er derhalve nog. Maar nog steeds zijn er geen borden geplaatst waar de bevolking gewaarschuwd wordt voor het in uw ogen dreigende gevaar. Het gevaar waar u op doelt, zou er nog steeds zijn!

Dat uw college het onderwerp veiligheid op deze manier misbruikt is zeer laakbaar. Want als uw gemeente Veiligheid echt hoog in het vaandel heeft zitten, kan ik nog een hele lijst afgeven waar u strijdig handelt met dit aspect.

Waarom heeft het college niet het fatsoen om de bezwaartermijn rustig af te wachten en eer te doen aan de rechten van haar burgers zoals ze zelf stelt in de toelichting op deze vergunning?

Ik wil graag dat mijn bezwaar behandeld wordt, zonder de wetenschap dat de bomen reeds gerooid zijn.

Met vriendelijke groet,

 

[naam bekend bij de redactie]

Hoger Veiligheidskundige

1 thought on “Bezwaar tegen verleende kapvergunning Blekersveld thv huisnrs 8 en 9 in Overveen (1)”