advies bezwaarschriftencommissie

Posted on

Geachte mevrouw,

Op 6 juli 2021 heeft de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar behandeld tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van vier gemeentelijke esdoorns op het Blekersveld te Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. In deze mail ontvangt u informatie over de verdere voortgang van de procedure.

De commissie heeft een advies uitgebracht over het bezwaar
U vindt dit advies als bijlage bij deze mail. Als er nog andere partijen in de procedure betrokken zijn, dan krijgen ook zij het advies.

Het advies is nog geen besluit over uw bezwaarschrift
Het betreft echt een advies. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Daarbij speelt het advies van de bezwaarschriftencommissie een belangrijke rol.

U krijgt eerdaags een aparte brief over de beslissing op uw bezwaarschrift
In die brief kunt u lezen welke beslissing er is genomen. Ook wordt daarin vermeld welke mogelijkheden u heeft als u het niet eens bent met het besluit.

Met vriendelijke groet,
in opdracht van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie,

Bezoekadres Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Algemeen nummer 023 522 55 55
https://bloemendaal.nl