NHNIEUWS: Woonwagenbewoners mengen zich ook in de strijd om een plek op Bloemendaals veld

Posted on

Bron : NH Nieuws | Paul Tromp

Een groep woonwagenbewoners wil graag uitbreiden op het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst voor omwonenden. Er is al lange tijd een ‘strijd’ gaande om de invulling van het gebied.

Donderdagavond is het dan zover. Zoals beloofd gaat wethouder Attiya Gamri met omwonenden van Blekersveld in gesprek over wat de plannen van de gemeente zijn en hoe de omwonenden dat zelf voor zich zien. Het Bloemendaalse college wil graag maximaal 80 sociale huurwoningen op het terrein bouwen. Maar een deel van de omwonenden ziet dat niet zitten.

Een groep van zo’n dertig aanwezigen, waaronder enkele raadsleden, verzamelt zich in de zaal van het stadhuis. Wethouder Gamri neemt het woord. Ze wil graag alle ideeën aanhoren en die dan weer meenemen in de uitwerking van het plan.

Juffen en meesters

Ze geeft aan dat er veel nieuwe sociale huurwoningen bij moeten komen in Overveen. “Dat is nu peanuts. Ik ken mensen die al meer dan tien jaar op de wachtlijst staan”, vertelt ze. Ze noemt juffen, meesters, ouderen en jongeren als mogelijke nieuwe bewoners van de nog te bouwen woningen.

De aanwezigen wordt gevraagd om boven naar een apart zaaltje te gaan. Daar vinden de gesprekken in groepjes plaats. Enkele aanwezigen zijn daar niet blij mee. “Waarom niet hier gezamenlijk gedachten met elkaar uitwisselen? Heel jammer dit!”

Aantal woningen

Boven staan borden waarop plattegronden zijn uitgetekend. Boven één staat ‘Voorkeur scenario gemeente’, boven de andere ‘Scenariovarianten’. Beiden ingetekend met 70 tot 80 woningen. Daar valt op het eerste gezicht dus niet meer over te discussiëren. Medewerkers van de gemeente en woningbouwcorporatie Brederode Wonen geven uitleg.

Onder de aanwezigen zijn direct omwonenden, raadsleden en enkele bewoners van Oldenhove, dat naast Blekersveld ligt. Daar zijn veel statushouders gehuisvest. Drie Syrische vrienden lopen vertwijfeld rond. “We don’t speak Dutch. We just want some information about the project”, vertelt één.

Woonwagenbewoners

Zij en de andere omwonenden mogen op gele papiertjes aangeven wat hun ideeën zijn over de invulling van het gebied. Binnen een kwartier plakken daar ineens vijf papiertjes met ‘woonwagenstandplaatsen’ op het bord. Geschreven door woonwagenbewoonster Dora Vermanen en haar dochter Ashley en drie andere woonwagenbewoners, zo blijkt.

Hun kamp, met zeven wagens, ligt naast Blekersveld. “We wonen al 38 jaar in Bloemendaal met onze kinderen en nu ook kleinkinderen. Het zijn hele grote gezinnen. We kunnen geen extra plek in Bloemendaal krijgen, omdat we hier niet worden erkend. Ik woon nu in een huis, omdat ik mijn plaats aan mijn dochter heb gegeven”, legt Dora uit. Maar in een ‘gewoon’ huis wonen, daar gruwelen ze van. “Dat staat te ver weg van onze cultuur.”

Vijf jaar geleden deden ze een aanvraag voor nieuwe staanplaatsen. “Die werden eerst goedgekeurd door de gemeente en later weer niet. Geen ruimte en geen geld was het argument. Dat lijkt er nu dus wel te zijn. We willen heel graag die nieuwe staanplaatsen en met onze familie samenblijven. En daarom zijn we hier”, aldus Dora.

“Ze kunnen er ook sociale huurwoonwagens van maken, die bestaan namelijk ook”, legt Ashley uit. “Ik deel mijn wagen nu met mijn zus. Er mag geen tweede wagen bij op het stuk grond. Ik ben er al sinds 2019 mee bezig. De wagen is in zeer slechte staat, dat zagen de burgemeester en een wethouder eerder ook al.”

“Maar er gebeurt niks. Ashley heeft een kind, mijn andere dochter twee kinderen. Het is vol”, legt Dora uit. “Te vol. En we waren zelfs de eerste bewoners bij het Blekersveld.” Ze leggen de situatie even later ook aan wethouder Gamri uit

“Ik heb uitgebreid naar ze geluisterd en toegezegd dat ik bij ze op werkbezoek ga. Om ook hun eigen leefwereld te zien. Ook hún advies en ideeën nemen we mee. Net als alle andere ideeën vanavond”, legt Gamri uit.

Positief

Een omwonende van tachtig jaar is blij met de opzet van de gemeente. “Ik zie het juist als een mooie aanvulling op het dorp. En zo bijzonder groot wordt die nieuwe wijk nou ook weer niet. Iedereen verdient een plek hier. Ik vind het een menselijke opstelling van de gemeente. En goed dat dit soort avonden er zijn.”

Omwonende Rolf Kesterloo, die sinds 2006 bij Blekersveld woont, loopt een stuk geïrriteerder rond. “Er wordt verteld dat het in beton gegoten is dat er gebouwd gaat worden. Dat kan helemaal niet. Het bestemmingsplan staat namelijk nog steeds op ‘groen’. Ik had graag gewild dat we hier publiekelijk op de wethouder hadden mogen reageren. Dit is geen echte participatie, niet netjes”, aldus de Overvener.

Dan over het plan. “Tachtig woningen op een heel klein gebied. Dat worden hele kleine huizen. Er is nu 40 vierkante meter voor bedacht. Dat is ontzettend klein. Juffen, meesters, agenten gaan daar echt niet in wonen. Het past daar gewoon niet.”

“Je krijgt straks een enorme concentratie van sociale huurwoningen in één gebied. Ik begrijp dat er in Oldenhove ook al problemen zijn tussen bewoners onderling. Je moet het veel beter spreiden of maak een gedeelte koop en een deel sociale huur. Dan houd je een goede mix. De balans is straks anders weg.” De wethouder vindt de mix van koop en huur ook een ‘interessante optie’, geeft ze aan.

Onveilige buurt

Kesterloo vreest dat er straks alleen alleenstaanden in de woningen gaan wonen. “Mogelijk met problemen en dat komt de veiligheid dan niet ten goede.” Ze hebben er in de wijk al eerder mee moeten dealen.

De wethouder hoort ondertussen alle ideeën aan. “Ik geniet ervan. Daarom ben ik wethouder geworden. Om met inwoners ideeën uit te wisselen en er samen uit te komen. Sommige mensen zijn boos en vinden dat het groen moet blijven, maar ook mensen die ons vragen om voor verschillende doelgroepen te bouwen.”

Statushouders op Blekersveld?

Bij stichting Blekersveldgroen, die tegen het huidige plan van de gemeente is, bestaat de vrees dat statushouders, uit onder meer Oldenhove, doorschuiven naar de woningen op Blekersveld. “Dat is helemaal niet logisch”, aldus Gamri. “We gaan bouwen, maar weten nog niet precies voor welke doelgroepen. We hebben te weinig sociale huurwoningen en de vraag is enorm. Mensen willen doorschuiven en die beweging wordt straks ontzettend belangrijk.”

Het college gaat verschillende scenario’s uitwerken en dan moet de Bloemendaalse raad uiteindelijk een keuze gaan maken.