PARTICIPATIE WONINGBOUW BLEKERSVELD

Posted on

De brief  van 6 oktober 2023 over participatie allemaal ontvangen?

Na de aankondiging in oktober 2016, dat er mogelijk woningbouw op het Veld zou komen, nu dan de eerste mogelijkheid om als omwonenden echt input te leveren. Wij roepen dan ook op om van deze uitnodiging gebruik te maken.

Uitgangspunt voor de participatie is dat alles nog steeds ter discussie staat: het aantal te bouwen woningen, de grootte, de plek, maar ook de vraag of het nu echt allemaal sociale woningbouw moet worden. Althans, dat heeft de wethouder richting de raad bezworen.

Vanuit stichting Blekersveldgroen staat de vraag of überhaupt op het Veld mag worden gebouwd ook nog steeds ter discussie. Voorlopig houden wij dan ook vast aan ons credo “GEEN WONINGBOUW OP HET VELD”. We voelen ons hierin gesteund door de ruim 270 mensen die onze petitie tegen woningbouw hebben getekend.

Het huidige bestemmingsplan laat geen woningbouw toe en -ondanks dat er eind mei 2022 een ontwerp bestemmingsplan Blekersveld ter inzage is gelegd- is een definitief plan nog steeds niet vastgesteld. Betrek hierbij dat de raad in een breed gedragen motie B&W heeft opgeroepen om de bestemmingsplanprocedure Blekersveld te beëindigen kan geconcludeerd worden dat de besluitvorming over het bestemmingsplan nog geen gelopen race is.

Als de raad het plan toch vaststelt, dan zal de stichting hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Hoewel wij –gesteund door onze advocaat- denken dat er voldoende juridische munitie is om de rechter van ons gelijk te overtuigen, bestaat de kans natuurlijk altijd dat wij in het ongelijk gesteld worden. Woningbouw wordt dan een feit. In dat licht is het goed om nu tijdens de participatie de aan de eventuele woningbouw te stellen eisen en wensen kenbaar te maken. DUS ROEPT U MAAR.

Een paar zaken ter voorbereiding

Onder het motto “nieuwbouw voor Bloemendalers” wordt de idee om louter en alleen sociale woningbouw te realiseren zwaar gepromoot. Maar wisten jullie dat de gemeente op basis van de gemaakte regioafspraken zelf maar maximaal  25% van deze woningen mag toewijzen aan inwoners uit Bloemendaal. Komt zo’n uitspraak ineens toch in een ander daglicht te staan!

Met de bouw van 80 extra sociale woningen komt het totaal aan deze woningen op het Blekersveld op 116. Dat is aanzienlijk meer dan in andere straten in Bloemendaal. Dat is zelfs meer dan in de meeste straten in Nederland!!

Betrek je hierbij ook nog de door de raad van Bloemendaal genomen besluiten over de locaties Oldenhove en het asielzoekerscentrum aan de Westelijke Randweg, dan kan je helemaal spreken van een disbalans. Zeker als je het vergelijkt met de landelijk gepredikte wens om bij nieuwbouw te gaan voor een mix aan verscheidenheid in woningtypen per wijk. Gesteld kan dus worden dat bij de uitvoering van de woningbouw ideeën van B & W er een extra zware wissel getrokken wordt op de kern Overveen. Alleen met differentiatie in woningbouw kan een gezonde en vitale leef- en woonomgeving voor iedereen worden gecreëerd. Het op locatie centreren van één en dezelfde soort woningtype doet hieraan afbreuk.

Tot slot nog een aftrap voor discussie over de voorgestelde grootte van 40 m2. Dit is zondermeer klein te noemen. Hiermee wordt de doelgroep die de gemeente stelt voor ogen te hebben (politieagent, verpleegkundige, leraar en ouderen) onvoldoende bediend. Laat staan dat hiermee de door de gemeente gewenste doorstroming op de woningmarkt wordt bereikt.
Dit wetende, dient die maximalisering van vierkante meters dan wellicht een ander doel? Een verborgen doel? Een doel dat niet past in de tussen gemeente en bewoners van Overveen gemaakte afspraak in het kader van het gebruik van Oldenhove! Na woningtoewijzing voor Bloemendalers zijn er immers nog 60 woningen te vergeven. Laat dat nou precies het aantal zijn dat er in de eerdere plannen van B & W aan flexwoningen zou worden gerealiseerd!

Voldoende stof voor het participatieoverleg dunkt ons.

DUS DOE MEE EN SCHRIJF JE IN.