NHNIEUWS: Omwonenden Blekersveld niet blij met 80 nieuwe buren: Overveen wordt overbelast

Posted on

Bron: NH nieuws | Paul tromp

Het college van Bloemendaal wil op het Blekersveld in Overveen tachtig sociale huurwoningen bouwen. Daar hebben omwonenden onlangs een brief over ontvangen. Stichting Blekersveldgroen, die de buurtbewoners vertegenwoordigt, noemt de plannen van Bloemendaal ’te ver van de werkelijkheid staan.’ Ze vrezen overbelasting van het dorp.

Eerder waren er al plannen voor tijdelijke woningbouw voor statushouders op dezelfde locatie. Omwonenden voelden zich toen voor het blok gezet, ze hadden meer inspraak willen hebben. De plannen gingen uiteindelijk niet door, omdat de statushouders in het naastgelegen voormalig verzorgingshuis Oldenhove terecht konden.

Permanente woningen

Nu moeten er tachtig kleinschalige permanente huurwoningen (minstens 40m2) komen op Blekersveld. Dat was opnieuw schrikken voor de buurt. Die voelt zich weer buitenspel gezet door de gemeente. “Het is allemaal heel apart, de gemeente werkt weer volgens dezelfde gang van zaken”, aldus Stijn de Geus van stichting Blekersveldgroen. “Het wordt je opgedrongen. Je mag meepraten over de randvoorwaarden en dat is het.”

“We zijn niet verrast dat de gemeente daar woningen wil bouwen. Dat speelt al enkele jaren. Maar woningbouw op Blekersveld mag volgens het huidige bestemmingsplan helemaal niet. Dat staat nog steeds ingevuld als ‘groen’ en zal dus eerst nog moeten worden aangepast.”

Van groen naar woningbouw

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat in 2020 al is besloten dat op Blekersveld woningen worden gebouwd. De raad heeft daarom in 2021 een procedure gestart om het bestemmingsplan te veranderen van groen naar woningbouw.

In dit plan staat vermeld dat er maximaal tachtig sociale huurwoningen mogen komen. Of de procedure ook wordt voortgezet is afhankelijk van de resultaten van de participatie die binnenkort plaats heeft.

“Dan is iedereen al die tijd verkeerd voorgelicht door het college”

Stijn de Geus van stichting Blekersvelgroen

De Geus is er echter niet gerust op. Hij vindt het vreemd dat dit allemaal tegen de woonvisie van de gemeente ingaat. In de Woonvisie 2023-26 staat dat nieuw te bouwen wijken voor eenderde uit sociale huurwoningen moeten bestaan. Er wordt gesproken over ’tenminste 33 procent sociaal en 40 procent in het middensegment’ bij nieuw te bouwen woningen.

Starters en ouderen maken kans op die woningen. Op Blekersveld gaat het dus om honderd procent sociale huur. “Dan is iedereen al die tijd verkeerd voorgelicht door het college”, aldus De Geus.

Afwijkende norm

Dat ligt aldus de woordvoerder niet zo vast als De Geus denkt. “De raad heeft er in 2020 voor gekozen om voor tachtig sociale woningen te gaan. Deze verhouding is een uitgangspunt om tot een evenwichtige verdeling van woningen te komen.”

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om op individuele locaties van deze norm af te wijken. “Dit is voor Blekersveld ook gedaan door in het ontwerpbestemmingsplan uit te gaan van sociale woningbouw. Er zijn ook woningbouwlocaties waar er door de raad voor is gekozen om geen sociale huurwoningen te bouwen zoals bij Haringbuys en Vitaal Vogelenzang.”

Lang wachtenden

Wie er komen te wonen op Blekersveld, wordt niet vermeld in de brief die de omwonenden ontvingen. De stichting vreest, zo is te lezen op hun website, voor de komst van migranten. De gemeente houdt het bij algemene bewoordingen: ‘mensen die al heel lang wachten op een woning’.

Een ander punt van aandacht is volgens De Geus het aantal nieuwe bewoners dat in zijn dorp zal neerstrijken. “De druk op onze dorpskern wordt op deze manier veel te hoog. Ook gezien de andere plannen die er voor onze omgeving klaarliggen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe woningen langs de Westelijke Randweg. Tachtig huizen mét parkeerplaatsen op het huidige Blekersveld staat gewoon heel ver af van de realiteit”, vindt De Geus.

Daarentegen denkt de woordvoerder van de gemeente dat tachtig woningen weinig impact zullen hebben op een dorp als Overveen of breder gezien de gemeente Bloemendaal. “Neem als voorbeeld Oldenhove, waar met 100 mensen het effect gering is. Meer woningen in een buurt kunnen natuurlijk ook een positief effect hebben, bijvoorbeeld op de winkelstraten.”

Bouwrijp

De grond van Blekersveld, eigendom van de gemeente, is inmiddels helemaal gesaneerd. De bodem was zwaar verontreinigd, maar is nu bouwrijp. In 2025 moeten de bouwwerkzaamheden starten, zo staat in de brief. Woningbouwcorporatie Brederode Wonen neemt die taak op zich. Die organiseert binnenkort dus nog een inloopavond voor omwonenden. De Geus moet daar een beetje om lachen.