Wet bodembescherming (Wbb) instemmen evaluatie sanering,

Posted on

Download hier de instemmingsverklaring van ODijmond over de sanerings evaluatie


 

Aanvraag
U heeft voor de locatie Blekersveld te Overveen in gemeente Bloemendaal gevraagd om de
volgende beschikking:
• Instemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c Wbb).
Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 19 december 2022. De aanvraag bestaat uit de volgende
documenten, die deel uitmaken van deze beschikking:
• Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Algemeen Wet bodembescherming.
• Aanvraagformulier C: gegevens evaluatie en/of nazorg.
• Evaluatie Bodemsanering Blekersveld te Overveen locatie-code NZ037700244, BK Ingenieurs,
kenmerk MAS/220375/1.0/DEHE van 13 december 2022.

Besluit
1. Wij stemmen in met het verslag van de uitgevoerde sanering.
2. Er is geen nazorgverplichting voor deze locatie.