NH Nieuws: Buren van Blekersveld in Overveen willen niet uitkijken op hoge woontoren: “Echt waanzin”

Posted on

bron: NH Nieuws | Paul Tromp

De wijkbewoners van het, nu nog groene, Blekersveld in Overveen zijn tegen de bouw van een woontoren met zestien verdiepingen naast hun huizen. De gemeente Bloemendaal koos er vorige week voor om het ’torenplan’ verder uit te werken. In die toren komen dan maximaal 120 sociale huurwoningen.

De wijk naast het Blekersveld heeft ook ‘Blekersveld’ als straatnaambordje. Het is een rustige buurt met vooral sociale huurwoningen en een aantal koopwoningen. Bewoners hebben onderling niet heel veel contact met elkaar, geven ze aan. Maar over één onderwerp zijn ze het bijna allemaal eens: hier geen hoge woontoren naast de deur.

Rechts achter het hek het Blekersveld, links de aangrenzende woonwijk – Foto: NH Media

Justus kijkt vanaf zijn huis uit over het Blekersveld. Zijn vrouw doet de deur naar het balkon open en het geluid van het verkeer op de Westelijke Randweg komt een stuk harder naar binnen. “Het is nu groen, maar het was vroeger nog veel groener. Ze hebben, vanwege de vervuilde grond, een paar honderd bomen gekapt. Die bomen vormden toen een buffer tegen het geluid van de Randweg”, vertelt Justus.

Hij heeft van de mogelijke bouw van de toren gehoord. “Het is echt een beetje lachwekkend. Het moet een ‘iconisch gebouw’ worden. Maar ik zie het als een vlag op een modderschuit. En ook als horizonvervuiling. Het is totaal niet realistisch.” Hij houdt ook een website bij over de ontwikkelingen rond zijn ‘achtertuin’.

 

Een cluster van oranje klaprozen in focus, met een achtergrond van een groen, lommerrijk bos onder een bewolkte hemel.

Zoals het Blekersveld vroeger was, vol bomen en planten – Foto: omwonende Justus

Het idee van een torenflat komt van de partij Hart voor Bloemendaal. Die kreeg een krappe raadsmeerderheid mee om het plan verder uit te werken. “En dat terwijl de partij hier voor de verkiezingen in de buurt liep te flyeren met de belofte dat het veld groen zou blijven!”, aldus Hélène, een verbaasde andere bewoonster van de wijk.

“Het plan is totaal niet realistisch. Ja, langs de ringweg in Amsterdam-Zuid zou zo’n toren niet misstaan, maar hier? Je moet dit meer zien als een dorp, waar hoogbouw totaal niet bij past. Het is echt waanzin.”

Verkeersveiligheid

“Hier om de hoek is een klein straatje”, vervolgt Hélène. “Daar fietsen kinderen van twee scholen en er rijden veel fatbikes en brommers. Dan heb je straks ook nog auto’s van al die bewoners van de toren. Dat wordt levensgevaarlijk.”

Ze ziet ‘The Overveen Tower’ er niet snel komen. “We gaan er met de hele buurt tegenin. Het was overigens ook een participatie van niks. Als er al iets gebouwd moet worden, bouw dan iets waar gezinnen willen blijven wonen en niet allemaal van die kleine woningen. Een meer gemêleerde buurt. Neem bijvoorbeeld die schets, waar ook enkele woonwagens op stonden ingetekend. Mét sociale huurwoningen, maar dan in laagbouw. Dat past hier beter.”

Zo moeten de nieuwe woonwagens dan op Blekersveld komen te staan – Foto: Ontwikkelvisie gemeente Bloemendaal

De woonwagenbewoners van het kamp naast Blekersveld willen namelijk ook uitbreiden op het veld. Daar wachten ze al ruim dertig jaar op. Ze dreigen naar de rechter te stappen, omdat ze vinden dat ze volgens Europese wetgeving recht hebben op die plekken. Het college belooft de komende tijd op zoek te gaan naar nieuwe staanplaatsen, maar weet nog niet waar in Bloemendaal. De ruimte is schaars en daarom wil Hart voor Bloemendaal deze kans met beide handen aangrijpen.

Sociale huurwoningen in Overveen hard nodig

De gemeente denkt met een hoge toren het percentage sociale huurwoningen in Overveen flink op te krikken. Dat is namelijk erg laag. Justus probeert dat te nuanceren. “Niet alleen mensen in Bloemendaal staan op de wachtlijst, maar ook uit de regio. Van Heemskerk tot Zandvoort. Dus in de gemeente zelf los je het probleem dan maar deels op.”

“Meneer, er komen hier straks ook sociale huurwoningen vrij”, lacht een wat oudere bewoonster. “Wij ouderen gaan op den duur naar boven.” Ze wijst en kijkt naar de hemel. Dat brengt haar op een andere gedachte. “Zo’n toren neemt waarschijnlijk ook wel een hoop zonnestralen weg.”

Overal klinkt hetzelfde geluid: de toren is te hoog en past niet bij de omliggende laagbouw. Een enkele bewoner heeft er helemaal geen problemen mee. “Mij maakt het niets uit. Mensen willen ergens wonen. Ik hoor dat veel buurtbewoners tegen zijn, maar ik niet. Mensen moeten kunnen leven op die plek.”

Nog even terug naar omwonende Justus. “Ik zou graag willen dat het hier groen blijft, zodat het een natuurlijke buffer vormt tegen het geluid van de weg. Overigens staat het bestemmingsplan ook al jarenlang op groen en dat staat het nu nog steeds. ”

‘Kan nog jaren gaan duren’

“Het tekort aan sociale huurwoningen is een landelijk gecreëerd probleem, door verzorgingshuizen te sluiten. Daar konden ouderen toen naar doorstromen en zo kwamen er sociale huurwoningen vrij. Nu moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen om vervolgens de laatste dagen in een ziekenhuis of verpleeghuis door te brengen”, legt Justus uit.

Hij acht de kans heel klein dat hij straks vanaf zijn balkon uitkijkt op een zestien verdiepingen hoge woontoren. “Er zullen veel bezwaren uit de buurt komen. Mogelijk leidt dat weer tot rechtszaken. Dat gaat het proces enorm vertragen. Het kan allemaal nog wel jaren duren. En mocht de woontoren er tóch komen: dan ga ik verhuizen”, besluit hij.