HD: Een torenflat op Blekersveld: een misrekening van de VVD?

Posted on

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Op Blekersveld komt mogelijk een torenflat te staan met 120 woningen. Deze verrassende uitkomst is een politieke overwinning voor Hart voor Bloemendaal en een misrekening van de VVD.

Over de bouw van de woningen op dit landje naast de Westelijke Randweg is zeker zes jaar gesteggeld. Het aangenomen voorstel van Hart voor Bloemendaal, gesteund door D66’ers, PvdA en GroenLinks, behelst een onderzoek naar de bouw van zo’n torenflat. Met het voorstel gaat de lokale partij Hart voor Bloemendaal de PvdA links voorbij, want deze partij wilde immers het collegevoorstel steunen om hier tachtig woningen te bouwen.

Hoog spel

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal heeft hoog spel gespeeld, vorige week bij het raadsdebat over de ontwikkelvisie voor Blekersveld. Zij verklaarde alleen in te stemmen met de bouw van 120 woningen. Haar powerplay lukte; de PvdA, GroenLinks en D66 gingen akkoord waarmee tien van de negentien raadsleden haar voorstel ondersteunden.

De VVD wilde eigenlijk liever niets op dit veldje, omdat het volgens deze partij aan draagvlak in de buurt ontbreekt om het groene landje te bebouwen. De ’minst onacceptabele oplossing’ voor de liberalen was het plan om hier 35 sociale huurwoningen neer te zetten, in combinatie met vijf woonwagens. Een optie die veel buurtbewoners en zeker de woonwagenbewoners van de Dompvloedslaan aantrekkelijk vinden.

D66 was verdeeld, Joost Kramer van de Democraten stemde tegen het voorstel van Roos, de anderen waren voor zodat de vereiste meerderheid van tien stemmen werd gehaald. D66 ging met enige aarzeling akkoord, want vond eigenlijk het plan van het college voor tachtig woningen in de sociale sector praktischer en realistischer.

Maar D66 koos toch voor 120 woningen, omdat de partij niet het risico wilde lopen dat de discussie over het bouwen weer op de lange baan zou worden geschoven. Met de VVD was nog overleg gevoerd om af te stevenen op die tachtig woningen, maar de VVD liet weten daar absoluut tegen te zijn.

Ook was D66 wel te porren om te kiezen voor zestig sociale huurwoningen en twintig woningen in het middensegment, een variant die meer past bij de wensen van de VVD. Maar de liberalen wilden ook daar niet aan beginnen. D66 koos vervolgens eieren voor haar geld en ging voor het meest ambitieuze plan: een torenflat van 120 woningen.

Verstandig

De grote vraag is of de VVD wel verstandig is geweest te volharden tegen het plan voor de tachtig woningen. Tachtig is immers minder dan 120, het aantal waar het college van B en W nu op afkoerst. Sander van Rij van de VVD ziet de opstelling van de VVD echter niet als een vergissing en redeneert dat de discussie over Blekersveld nog niet voorbij is.

Er is volgens hem nog geen definitieve beslissing gevallen, de VVD zal zich tegen de bebouwing van Blekersveld blijven verzetten. Dat had niet gekund indien de liberalen vóór een variant met tachtig woningen hadden gestemd. De liberalen kunnen in het verzet tegen de torenflat wijzen op de hoge kosten voor Bloemendaal om sociale woningen neer te zetten en op de parkeerproblematiek. Waar zetten die 120 nieuwe huishoudens van Blekersveld straks hun auto neer? Van Rij gebruikt even dramatische woorden: „We hebben een slag verloren, maar de oorlog is nog niet voorbij.”

Hoe nu verder?

De volgende stap is dat het college nu moet onderzoeken of het mogelijk is op Blekersveld een flatgebouw met 120 woningen te realiseren. Na uitkomst van deze studie is het onrealistisch dat een aannemer snel aan de slag kan gaan, omdat de Stichting Blekersveld Groen tot aan de Raad van State zal gaan om de bouwplannen te dwarsbomen. Dat kan enkele jaren duren.