Haarlem105: Bloemendaal worstelt met toekomst Oldenhove: “Slapeloze nachten en buikpijn”

Posted on

Bron: Haarlem105 | Kimberley Luske

De gemeente Bloemendaal heeft drie scenario’s uitgewerkt over wat er met het voormalig verzorgingstehuis Oldenhove in Overveen moet gebeuren. Deze opties over de toekomst van het gebouw werden gisteravond in de commissievergadering van de gemeente besproken. Eerder werden al grote zorgen geuit over het financiële plaatje van de onderhoudskosten van het pand.

“Het dossier Oldenhove heeft me slapeloze nachten en buikpijn bezorgd”, begint verantwoordelijk wethouder Attiya Gamri de vergadering. “Op basis van het meerjaren onderhoudsplan hebben we de scenario’s opgesteld. Deze hebben alle drie voor- en nadelen, en zorgpunten. De cijfers zijn onvoorspelbaar, en het zijn aannames dus de bedragen kunnen hoger of lager uitvallen.”

In het eerste scenario wordt de volledige renovatie gedaan volgens het onderhoudsplan, dit kost 3,3 miljoen euro. Het uitgangspunt van scenario twee is om zo min mogelijk te investeren in het pand en alleen te herstellen waar nodig om zo een deel verhuurbaar te maken. Hierbij kijkt de gemeente aan hoe het pand zich houdt, en wordt de optie open gehouden om het huurcontract over vier jaar te beëindigen, maar richt de gemeente zich op tien jaar. Deze kosten worden geschat op 1,2 miljoen.

“Scenario drie lichte voorkeur vanuit het college”
Attiya Gamri, wethouder Bloemendaal

Scenario drie, waar een voorzichtige voorkeur vanuit het college ligt, houdt in dat er niet meer wordt geïnvesteerd in het pand en dat de huurovereenkomst vijf jaar eerder wordt beëindigd, in 2027. Dit kost 1,3 miljoen euro, nagenoeg dezelfde kosten als in scenario twee maar met een kortere looptijd. Volgens de gemeente kunnen er in dit scenario plannen worden gemaakt voor de tijd na Oldenhove, waarbij de aandacht uitgaat naar het zoeken van een nieuwe plek voor de bewoners en toekomstige inwoners van Bloemendaal.

De gemeente Bloemendaal huurt het gebouw voor tien jaar van Stichting Sint Jacob. In Oldenhove wonen tijdelijk 150 mensen, dit zijn statushouders maar ook Bloemendalers die dringend op zoek zijn naar een woning. De komende weken worden verschillende scenario’s uitgewerkt en in de raad besproken.

‘Tien jaar uitzitten’

Marylies Roos (Hart voor Bloemendaal) noemt de extra kosten ‘pijnlijk’ maar wil Oldenhove niet opgeven. “We moeten die tien jaar uitzitten en in de tussentijd goed kijken naar waar we wat aan uitgeven.” Aty de Groot (PvdA) ziet het gebouw liever zo snel mogelijk verdwijnen. “Ik hoop dat het gebouw zelf geen rol meer hoeft te spelen omdat we een andere oplossing hebben voor de bewoners.”

Annelies der Veldt (GroenLinks) noemt Oldenhove de beste keuze die er destijds was om mensen op te vangen. “We hadden gewoonweg geen andere keus. Waar moesten die mensen anders heen? En we hebben het de hele tijd over financiën maar het gaat wel over mensen die er wonen. Als het contract opgezegd wordt, waar moeten zij dan heen?”

Gesprekken

Het is nog onduidelijk welke kant de gemeente Bloemendaal met Oldenhove opgaat. “Een lichte voorkeur vanuit het college gaat naar scenario drie”, liet wethouder Gamri de raad gisteravond weten. “We gaan nu gesprekken voeren met de landelijke overheid over de subsidie en nog eens aan tafel met Sint Jacob. Daarna gaan we over tot een besluit.”