NH Nieuws: Volkstuinders bij Blekersveld tegen bouw hoge woontoren: “Meer schaduw, minder rust”

Posted on

bron: NH Nieuws | Paul Tromp

Dat er woningen bij moeten komen in Overveen, snappen de tuinders van tuinbouwvereniging Buytentwist goed. Maar dat er daarom mogelijk een hele hoge woontoren naast hun volkstuincomplex verrijst, dat vinden ze teveel van het goede. Ze vrezen dat belangrijke kwaliteiten van hun geliefde stek straks door die toren verloren gaan.

De volkstuinen van Buytentwist liggen ruim 75 jaar naast het Blekersveld in Overveen. Er zijn 110 tuinen, variërend van wat kleiner naar groot. Hetty Karman woont op tien minuten reisafstand van haar volkstuin. Ze is voorzitter van het bestuur en tuiniert er sinds 2016. “Het groeiseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober, maar ook in de overige maanden ben ik regelmatig op de tuin. Ik begin altijd met de tuinbonen. In de zomer groeien de courgettes en af en toe probeer ik eens wat nieuws”, vertelt ze.

Tot rust komen

“Je bent er hier lekker even uit, je kan geestelijk tot rust komen. Je hoofd gewoon leegmaken. Dat hoor je ook van veel nieuwkomers”, vervolgt Hetty. “De meeste tuinders wonen hier in de omgeving. Uit Bloemendaal, Haarlem en een enkeling uit Santpoort of Heemstede. ”

Een deel van de volkstuinen grenst direct aan het Blekersveld. Althans, er loopt nog een smalle sloot tussen. “Het veld is nu een beetje een verwaarloosd stuk terrein” legt Hetty uit. En laat de Bloemendaalse politiek op dat nu nog groene veld een woontoren willen bouwen. Tussen de vijftien en zeventien verdiepingen hoog.

Overveense woontoren moet tekort aan sociale huurwoningen oplossen

Het initiatief om de hoge woontoren te bouwen komt van de lokale partij Hart voor Bloemendaal. In die toren moeten dan maximaal 120 sociale huurwoningen komen. In Overveen is namelijk een groot tekort aan dit type woningen en op deze manier kan een inhaalslag worden gemaakt. Het gaat om een eerste stap, de uitwerking volgt nog.

Er waren vier ontwerpen geschetst voor bebouwing op het Blekersveld. Deels met lage bebouwing, maar bijvoorbeeld ook een schets met twee woontorens. Omwonenden mochten daar over meepraten, maar toen kwam ineens een schets met één hoge woontoren uit de hoge hoed. Tot grote verbazing van de buurt, want niemand wist dat dat ook nog een optie was. De Bloemendaalse raad nam het plan met één zetel verschil aan.

Dat nieuws was even slikken voor de tuinders. Ze zien een hoge toren op het Blekersveld helemaal niet zitten. “Dan krijg je met veel schaduw te maken en ze kunnen zo vanuit de toren in de tuinen kijken. Het wordt hier dan heel anders, een stuk minder prettig. Terwijl mensen hier voor hun rust komen”, legt Hetty uit.

Geluidsoverlast

“En dan heb je ook nog het geluid van de mensen die daar gaan wonen. Er is hier af en toe een buurtfeestje en dan ervaar je al een beetje geluidsoverlast. Laat staan met zo’n toren. Ook dat gaat ten koste van onze rust.”

Ze snapt dat er woningen bij moeten komen in Overveen, maar dan wel in een bouw die passend is bij de omgeving. Ook bestuurslid en tuinder Dick Melman heeft zo zijn bedenkingen over het ’torenplan’.

“We praten al een paar jaar met de gemeente over het Blekersveld. Voor ons is bijvoorbeeld belangrijk dat er een passende afscheiding komt tussen de nieuwe bebouwing en de volkstuinen. Een toren geeft veel schaduw en neemt ‘de vrije lucht’ weg. Bovendien past een naald op het veld helemaal niet bij de omgeving. En het gaat, zoals Hetty ook aangeeft, ten koste van onze privacy”, vertelt Dick.

Gesprek met de wethouder

“Er is de laatste jaren altijd goed contact geweest tussen de gemeente en ons. Maar dit laatste plan is echt strijdig met onze wensen. De buurt heeft er nooit een mening over kunnen uiten.”

Onlangs sprak het bestuur met wethouder Gamry. “Ze heeft alle begrip voor ons, maar ze hecht ook veel waarde aan sociale woningbouw. Dat begrijpen we ook. Er volgt ook nog een heel traject. Ik verwacht dat er daarom nog wel iets aan het huidige ontwerp kan veranderen”, aldus Dick.

Mocht de toren er tóch komen, dan denken de tuinders nog niet direct aan rechtszaken. “Dat hangt van onze algemene ledenvergadering af”, zegt Hetty. “En ook van waar de toren precies op het veld moet komen”, vult Dick aan.

Procedures

Stichting Blekersveldgroen, die uit omwonenden bestaat, en een groep woonwagenkampbewoners denken al wel aan gerechtelijke procedures. De laatste groep wil graag uitbreiden op Blekersveld, omdat ze daar ruim dertig jaar op wachten. Ze vinden dat ze daar volgens Europees recht ook het recht op hebben.

Dick wil tot slot nog iets toevoegen. Hij vindt het volbouwen van het veld met een woontoren een beetje makkelijke ‘gelegenheidsoplossing’ van de politiek en hoopt dat er voortaan uiteindelijk met alle belangen rekening wordt gehouden.

“Voor de duidelijkheid: het gaat niet om ons persoonlijk belang. De vereniging vervult een maatschappelijke functie. Daar gaat het mij meer om dan wie er wel of geen last heeft van schaduw of geluid. Een paar honderd mensen genieten hier en komen geestelijk tot rust. Daar staan wij voor en ik hoop dat dat belang gerespecteerd wordt.”