HD: Oldenhove in Bloemendaal is financieel debacle door hoge onderhoudskosten. Wethouder wil huurcontract al in 2027 opzeggen

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere

Woonflat Oldenhove, met ruim zeventig statushouders en twintig andere bewoners, lijkt voor de gemeente Bloemendaal op een bodemloze put. Het onderhoud kost zo veel geld dat wethouder Attiya Gamri er ’slapeloze nachten’ én ’buikpijn’ van heeft.

Gamri zei dat woensdagavond in een raadscommissie. De gemeente huurt Oldenhove voor een periode van tien jaar van zorginstelling Sint Jacob. De onderhoudskosten zijn zo hoog, dat het college van B en W een lichte voorkeur heeft voor het opzeggen van de huur in 2027. Vijf jaar eerder dan gepland, maar het huurcontract maakt die tussentijdse opzegging mogelijk.

Lees ook: Youssef is dolgelukkig in Nederland en heeft expositie in het gemeentehuis van Bloemendaal. ’Er is hier zo veel vrijheid, dit is mijn land’

Alle gemeenteraadsleden zijn het erover eens dat de komst van de kleine tachtig statushouders in Overveen zowel de nieuwkomers als de andere buurtbewoners goed bevalt. Ze zijn welkom in Overveen en daarover vallen geen wanklanken te horen.

Onvoordelig huurcontract

Die negatieve geluiden zijn er wel over het onvoordelige huurcontract met Sint Jacob. Het college heeft daarom drie scenario’s voor het onderhoud opgesteld. In het duurste scenario kost het onderhoud ruim 3,3 miljoen euro, in het goedkoopste is dat zo’n 1,2 miljoen. Volgens het scenario van 1,3 miljoen euro moeten de bewoners in 2027 het gebouw verlaten.

Of de voorkeur van het college wenselijk is, daarover bestaan grote vraagtekens. Alleen de VVD bij monde van Rolf Harder en Christa Faas van Zelfstandig Bloemendaal lijken het voorstel van het college te ondersteunen. „Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, zei Harder. Hij zinspeelde erop dat de bewoners die dan uit Oldenhove moeten vertrekken tijdelijk elders kunnen wonen. Hij liet de locatie Blekersveld daarbij ongenoemd, maar andere raadsleden interpreteerden wél dat hij op deze locatie doelde. Op Blekersveld, zo is nu het plan, komt een torenflat met 120 permanente woningen en dat is tegen de wens van de VVD.

Andere raadsleden willen vasthouden aan de huurtermijn van tien jaar. Lex Oude Weernink van D66 zei: „Je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.” Als de gemeente de honderd studio’s van Oldenhove kwijtraakt, zijn er voorlopig geen alternatieve woningen beschikbaar.

Oude Weernink heeft sterke twijfels over het huurcontract van de gemeente met Sint Jacob, dat in 2022 onder grote druk is afgesloten. Er was enorme haast, omdat de bewoners van Dennenheuvel snel elders onderdak moesten vinden en die woonplek werd Oldenhove. Volgens Oude Weernink is de vernieuwing van het riool een grote kostenpost van zo’n miljoen euro. „Je kunt mij niet wijsmaken dat Sint Jacob niet wist dat het riool slecht was. Ze moeten daar aan meebetalen.”

Wasmachines

Kortom, het onderhoud van Oldenhove bestaat uit een lange lijst van tegenvallers en de raadsleden vrezen dat deze lijst nog veel langer gaat worden. Overigens zijn er meer onverwachte kosten: zo zijn de gemeenschappelijke wasmachines voor de bewoners vervangen omdat de eerste wasmachines heel snel kapot gingen.

Wethouder Gamri stelde dat ze weer met de rijksoverheid en met Sint Jacob om tafel gaat zitten om bijdragen los te peuteren voor het onderhoud. De discussie over deze kosten zal nog vaak terugkomen, voordat de gemeenteraad één van de scenario’s kiest. Het Rijk betaalt voor de periode van tien jaar anderhalf miljoen euro mee aan de onderhoudskosten van Oldenhove. Mocht de gemeente na vijf jaar de huur opzeggen bij Sint Jacob dan moet de helft van dat geld retour naar Den Haag.

Lange lijst

Aan het onderhoud moet veel gebeuren. Een greep uit de bouwkundige ingrepen die nodig zijn: herstellen gevel, herstel vloeren, plafondproblematiek verhelpen en vochtproblemen uit de kelder wegwerken. De vervanging van het riool met leidingen van gietijzer is het duurst, dat kost ruim een miljoen euro.