NH Nieuws: Gemeente Bloemendaal: “Buurt was en wordt betrokken bij ontwikkelingen Blekersveld”

Posted on

bron: NH Nieuws | Paul Tromp

Omwonenden en tuinders rond het Blekersveld kunnen rond de zomer hun mening geven over de bouw van een woontoren op het stuk land. Dat laat de gemeente Bloemendaal weten. Beide groepen reageerden verontwaardigd op het plan van Hart voor Bloemendaal om daar een vijftien tot zeventien hoge woontoren te bouwen. Ze wisten van niks en konden er vooraf ook niet hun mening over geven.

De tuinders van volkstuinvereniging Buytentwist deden vorig weekend hun beklag over de gang van zaken. Ze zien een hoge woontoren, waarin maximaal 120 sociale huurwoningen moeten komen, niet zitten. Het gaat ten koste van hun rust, privacy en de toren zou een grote schaduw over de tuinen kunnen werpen, vinden ze.

Ook omwonenden snapten niet waar het plan voor de toren ineens vandaan kwam. Ze hadden vier schetsen kunnen zien van verschillende bouwmogelijkheden op het terrein. Een schets van een hoge woontoren zou daar niet tussen zitten.

Meer sociale huurwoningen

Het plan kwam ineens tijdens een raadsvergadering uit de hoge hoed. De lokale partij Hart voor Bloemendaal stelde het voor om zo het tekort aan sociale huurwoningen in Overveen te compenseren. Leraren, ouderen en onderwijzers en andere mensen die al lang op de wachtlijst staan, kunnen daar dan wonen. Het plan werd met een nipte meerderheid aangenomen.

Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal laat weten dat de tuinders en verantwoordelijk wethouder Gamry altijd goed contact hebben gehad over de plannen en dat ze betrokken zullen blijven bij de inspraak over de plannen. “De vertegenwoordigers van Buytentwist zijn bij de verschillende participatiebijeenkomsten geweest en de gemeente heeft de verschillende ontwikkelscenario’s goed kunnen uitleggen”, aldus de woordvoerder.

De tuinders erkennen dat er eerder goed contact was met de gemeente, maar dat er nooit over het torenplan is gesproken.

‘Wethouder blij met bouw’

Of het ’torenscenario’ destijds wel of niet is voorgelegd aan de buurt en de tuinders, daar zegt de gemeente niets over. “De wethouder is blij dat er gebouwd gaat worden op het Blekersveld en dat het belang van sociale huurwoningen door de meerderheid van de gemeenteraad gevoeld en gesteund wordt. Nu de voorkeur van de raad voor de verdere ontwikkeling van Blekersveld duidelijk is, kunnen we aan de slag met de uitwerking.”

Woningbouwcorporatie Brederode Wonen gaat nu een ‘duurzaam plan’ maken voor de bouw van een woontoren. “Daarbij wordt de buurt betrokken”, aldus de woordvoerder. “We verwachten de omwonenden rond de zomer uit te kunnen nodigen voor de volgende participatiebijeenkomst. Dan kunnen we meer over het proces vertellen en willen we ideeën voorleggen waarover we graag hun mening horen.”

Een groep omwonenden, verenigd in de stichting Blekersveldgroen, dreigt de bouw te vertragen met rechtszaken. De tuinders willen zover nog niet denken. Ook een groep woonwagenbewoners wil graag uitbreiden op het veld en dreigt ook naar de rechter te stappen.

Aanpassingen

Overigens is dit nog maar eerste fase van het plan. Wellicht dat er na de participatiebijeenkomsten nog aanpassingen komen. De tuinders hebben daar in ieder geval het vertrouwen in.