HD: Blekersveld Groen weer tegen woningbouw. ’Wat is participatie waard als het college al een besluit heeft genomen?’

Posted on

bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

De Stichting Blekersveld Groen verzet zich tegen de woningbouw op Blekersveld, het braakliggende landje in Overveen bij de Westelijke Randweg. Woensdag 7 februari is een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen.

De gemeente heeft vier varianten bedacht voor de bebouwing van het veld: twee varianten met 80 woningen; een variant voor 35 woningen en woonwagens en een variant met 120 woningen met een ’iconisch hoog gebouw’. Oktober vorig jaar was een eerste participatieavond, woensdag volgt weer een inloopsessie.

Opmerkelijk is dat het college in een voorkeursbesluit van 23 januari bekend heeft gemaakt dat gekozen is voor variant 1 met 80 appartementen. Dat zijn drie gebouwen van 4, 5 en 6 etages met bouwhoogtes van 15, 18 en 21 meter. De gemeenteraad besluit uiteindelijk welke variant voor Blekersveld wordt gekozen.

Volksverlakkerij

De grote vraag is of die inloopavond wel zin heeft, zegt Gert Valster van de Stichting Blekersveld Groen. Hij vraagt zich af wat participatie waard is, als het college al een besluit heeft genomen. ,,Ik noem dat volksverlakkerij.” Valster verwijst naar een motie uit 2016, toen de gemeenteraad besloot onderzoek te verrichten naar mogelijke woningbouw op deze plek. „Voorwaarde was dat de bewoners er vanaf het begin bij zouden worden betrokken.”

Dat de inloopsessie voor de bewoners is nadat het college al een voorkeur heeft uitgesproken, is niet bet enige dat de stichting Blekersveld Groen dwarszit. De bewonersvertegenwoordiging is mordicus tegen bebouwing van het groene landje. Valster: „Wij zijn tegen het nieuwe bestemmingsplan. Om de bouw tegen te houden, zijn we bereid naar de Raad van State te stappen.”

Valster weet dat er woningnood is maar dat maakt het in zijn ogen niet noodzakelijk om Blekersveld te bebouwen. Woningbouw kan volgens hem beter ook op andere plekken in Bloemendaal gebeuren. Wat Valster ook verbaast, is dat het gaat om 100 procent sociale woningbouw op Blekersveld, terwijl er elders in de gemeente andere maatstaven gelden. „In Vitaal Vogelenzang, een project met ruim zeventig woningen, komt geen enkele sociale woning.” Met de voorbereidingen voor de bouw van Vitaal Vogelenzang is onlangs voorzichtig begonnen.

Het college streeft op Blekersveld naar 100 procent sociale woningbouw, terwijl een derde sociaal de vaste afspraak is in Bloemendaal. De gemeente kiest hiervoor omdat het aandeel sociale woningbouw in Overveen met 8 procent laag is. Alleen Aerdenhout heeft van de vijf Bloemendaalse kernen met 4,4 procent een nog lager percentage sociale woningen.

Het nieuwe bouwplan voor Blekersveld is niet het eerste, het vorige behelsde het neerzetten van tientallen flexwoningen maar het huidige college van B en W heeft dat plan in de prullenbak gedeponeerd. Tegen dit vorige plan heeft de Stichting Blekersveld Groen zich met succes verzet.

De inloopbijeenkomst over Blekersveld van 16.30 tot 18.30 uur is in een speciaal opgezette tent voor het terrein.