Inloopavond Blekersveld 7 februari 2024

Posted on

Aan de omwonenden van het Blekersveld

Geen enkele zekerheid over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, maar wel 4 varianten voor
nieuwbouw.

Alle eerder afgegeven bouwvergunningen voor het Blekersveld zijn -na bezwaar van de stichting
Blekersveldgroen- ingetrokken. En al 17 maanden is het college van B en W te laf om een besluit te nemen over de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan. Je verwacht dan op zijn minst een beetje terughoudendheid bij de plannenmakerij. Maar niets is minder waar. Het college dendert vrolijk verder.

En de gemeenteraad laat het gebeuren.

Burgemeester en Wethouders hebben vier varianten voor bouw op het Veld laten uitwerken. Drie varianten gaan uit van 80 woningen en één variant gaat uit van 30 woningen en 5 woonwagens. Drie van de vier varianten gaan uit van 100% sociale woningbouw en één variant van een mix (75% sociaal en 25% middenhuur).

De wethouder meldt in haar uitnodigingsbrief voor de inloopavond “benieuwd te zijn naar uw voorkeur“. Maar is zij ook werkelijk benieuwd naar uw mening. Het college van B en W heeft de keuze tenslotte al gemaakt (besluit 23/1/’24). Zij gaat voor variant 1. Tachtig woningen, 100% sociaal. Een besluit nemen ruim voor een inloopmiddag waarin de wethouder oproept om “je voorkeur kenbaar te maken”, geeft aan hoe in Bloemendaal wordt omgegaan met participatie. Wij stellen vast dat het college maling heeft aan de inbreng van de bewoners.

Leve de participatie!!! En dan toch schrijven “De gemeente heeft goed geluisterd naar uw wensen en behoeften.” Hoe durf je!!!!!

Jullie zijn er de 7 de februari toch ook bij! Meld je aan en laat je stem horen.

 

Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter Gert Valster, secretaris
Secretariaat: Stichting Blekersveldgroen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: +31611080736
of +31614357877