kiezersbedrog Hart voor Bloemendaal

Posted on

Hart voor Bloemendaal

Het beloofde een partij te worden die af wilde rekenen met de oude politiek. Haar voorvrouw ging het gevecht aan met de gevestigde orde. Boeken werden geschreven, processen werden gevoerd. Tijdens de laatste verkiezingen werd de inzet van de partij beloond met het behalen van 2 extra zetels.
De partij leek ook het Blekersveld een warm hart toe te dragen. De partij verzette zich fel tegen de komst van flexwoningen. En met succes. Hart voor Bloemendaal is wel altijd voorstander geweest van permanente bouw op het Veld. De volgende citaten komen uit het verkiezingsprogramma van de partij:

“Het is onbegrijpelijk dat de bewoners van Blekersveld niet kunnen rekenen op een participatietraject.”

en

“Er ligt een enorme opgaaf voor woningbouw. Tot 2040 moeten 230.000 woningen worden gebouwd in de MRA-regio. Wij zeggen: geen hoogbouw en geen verdere verdichting van de dorpskernen. Niet elk klein stukje groen in de dorpskernen volbouwen. “

En wat te denken van navolgend artikel op facebook:

Uit het vorenstaande kan niets anders dan de volgende conclusies worden getrokken:

  • Woningbouw op het Veld mag alleen plaatsvinden na echte participatie;
  • Het type woningbouw is kleinschalig en gemengd;
  • Het mag zeker geen hoogbouw worden.

Hoe zijn deze uitspraken dan te rijmen met de uitlatingen zoals de HvB-fractie in de raadscommissie grondgebied van 27 februari 2024 deed. Daar immers liet de fractievoorzitter weten onvoorwaardelijk te willen gaan voor hoogbouw en 100% sociaal. Als motivatie: De situatie is veranderd, want er is sprake van woningnood, het kan daar en als ik het aan mijn zoons een keuze vraag te maken uit de vier alternatieven, zouden zij de keuze maken voor hoogbouw.

Wij stellen:

Ten opzichte van 2022 is er helemaal niets veranderd, ook toen was er immers al sprake van een woningcrises. De aanname van mevrouw Roos dat het op het Blekersveld kan is gewaagd, een onherroepelijk ruimtelijk besluit is er immers nog steeds niet, en de wensen van haar zoons zijn in dit geval niet ter zake doende.

Wij kunnen dus niet anders dan tot de conclusie komen dat de partij -zonder valide argumenten 180 graden is gedraaid ten opzichte van de door haar in het verkiezingsprogramma gedeponeerde uitgangspunten ten aanzien van de bouw op het Blekersveld. Een fraai staaltje van onvervalst kiezersbedrog derhalve.

 

Met groene groet,

 

Het bestuur van stichting Blekersveldgroen