HD: ’We hebben geen keus, we moeten dit doen’. Nipte meerheid voor woontoren op Blekersveld

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Annemieke Windt

Als het aan de gemeenteraad van Bloemendaal ligt, dan komt er een woontoren op het terrein van Blekersveld. Daarmee moet de gemeente het tekort aan sociale huurwoningen kunnen aanpakken.

Een meerderheid van de raad steunde donderdagavond het amendement van Hart voor Bloemendaal om op het terrein 120 sociale huurwoningen te bouwen. Dat zijn er veertig meer dan het college van B en W aan de raad had voorgesteld. „We hebben geen keus, we moeten dit doen”, hield fractievoorzitter Marylies Roos de andere raadsleden voor. Het voorstel werd met tien stemmen voor en negen stemmen tegen aangenomen.

Laatste plek

Het terrein van Blekersveld is eigendom van de gemeente en het is volgens de partijen de laatste plek in de gemeente waar zonder aankoop van grond nieuwbouw kan worden neergezet. De woontoren zou volgens het amendement maximaal zestien woonlagen moeten krijgen, al zei Roos in de raad dat ze geen probleem heeft met één woonlaag meer of minder. Ze kreeg de steun van de PvdA die vindt dat er op dit terrein een maximaal aantal sociale huurwoningen gebouwd moet worden.

Het amendement kon niet rekenen op de steun van Liberaal Bloemendaal, de VVD, het CDA en Zelfstandig Bloemendaal. Die partijen hebben hun eigen redenen om tegen het plan te zijn. Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) vindt dat het echte probleem niet wordt aangepakt door zwaar in te zetten op sociale woningbouw.

Middeldure

Heukels wil het liefst dat er ’helemaal niet wordt gebouwd’ op het terrein van Blekersveld, maar als er dan toch gebouwd wordt dan zouden er volgens hem meer middeldure woningen moeten komen. Die zijn volgens zijn partij nodig om de doorstroming van sociale huurwoningen naar een grotere woning te stimuleren en zo een deel van het tekort in te lopen.

De VVD vindt weer dat er eerst gezorgd moet worden voor een breder draagvlak bij de omwonenden om de woningbouw mogelijk te maken. In de omliggende wijken is veel weerstand tegen bebouwing van het terrein. Terwijl Rob Slewe (Zelfstandig Bloemendaal) vindt dat het college met de plannen ingaat tegen de eigen woonvisie. Bovendien past een woontoren niet in de omgeving. De christen-democraten stemden tegen omdat ze een woontoren een te groot beslag op de ruimte vinden en er niet genoeg aandacht is voor groen in de plannen. Ook heeft de partij twijfels of de grondexploitatie klopt.Groen

Om woningbouw mogelijk te maken moet de gemeente het bestemmingsplan van ’groen’ veranderen in ’wonen’. In 2022 heeft de gemeente daarvoor een ontwerp gemaakt, maar de besluitvorming is niet op tijd afgerond. De Stichting Blekersveldgroen heeft daartoe een zaak bij de Raad van State heeft aangespannen. Die heeft eerder deze week de omwonenden in het gelijk gesteld, waardoor het bestemmingsplan is vernietigd.