Blekersveld blijkt archeologisch van waarde

Posted on

Op 15 juli 2021 heeft Bureau Raap de resultaten van het door haar verrichte archeologisch onderzoek op het Blekersveld gepubliceerd. (Download HIER het rapport)

Wat blijkt: er zijn  archeologische sporen en resten aangetroffen. Geadviseerd wordt toekomstige bodemingrepen op het veld te beperken. Ook wordt verder onderzoek geadviseerd door middel van het trekken van proefsleuven.

We zijn benieuwd hoe de gemeente Bloemendaal hiermee omgaat. Immers op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar bodemverontreiniging mag er niet in de grond worden gegraven.

Jammer dat de gemeente  deze informatie niet zelf  onder het kopje Actueel op de site van het project huisvesting statushouders heeft geplaatst.

Het is wederom een gemiste kans, in het door alle politieke partijen toch zo belangrijk gevonden,  participatie/communicatieproces met de bevolking.