Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

 

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning bouw woningen Blekersveld

                                                                                                                              Overveen, 25 augustus 2021

 

Geacht college,

Op de gemeentelijke site is onder het project “Huisvesting Statushouders” onder het kopje actueel gemeld dat de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van woningen op het Blekersveld op
9 juli 2021 is gedaan. Wij constateren dat tot op heden deze aanvraag niet op de daarvoor door de wetgever voorgeschreven wijze is gepubliceerd danwel bekendgemaakt.

Wij eisen van u ons per ommegaande te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de door u gemelde bouwaanvraag voor 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld.

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                    Gert Valster, secretaris