Aan de slag met de Omgevingswet

Posted on2 Comments

In onze zoektocht naar waarheid en onwaarheid omtrent de besluitvorming van de gemeente Bloemendaal over de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere urgent woningzoekenden stuitten wij op de gezamenlijke website van het in Interbestuurlijke samenwerking opgezette programma “Aan de slag met de Omgevingswet”  

Dit is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Uit de bijgevoegde fotorapportage blijkt maar weer eens dat de gemeente Bloemendaal niet eens in staat is om het samenwerkingsverband op een juiste wijze te informeren over het project Blekersveld. De op de site geplaatste fotorapportage over het Blekersveld bevat namelijk foto’s die geen betrekking hebben op de groenstrook waar de gemeente woningbouw wil realiseren. Het zoveelste “foutje”!!!

De foto’s die geplaatst zijn in de fotogalerij “Blekersveld” betreffen het weidegebied aan de Kleverlaan.

https://chw.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/projecten/bloemendaal/fotoalbum/?PagClsIdt=19529

 

 

 

 

 

 

 

Als we verder lezen op deze site komen we nog wat zaken tegen die misleidend zijn:

1) Inwoners en ondernemers gaan actief meedenken over de invulling wordt hier gesteld.

Daar kunnen we duidelijk over zijn, dat dat in deze casus zeker niet het geval is. Bewoners mogen meepraten over de kleur van de gordijnen en tegeltjes in de keuken (maar zelfs daar werden de bewoners door het muten van participanten tijdens de eerste participatiesessie, een fatsoenlijk proces ontnomen , voor de rest is er in dit hele traject dat sinds oktober 2016 loopt)  geen fatsoenlijke participatie geweest.

2) Het is nu de bedoeling het terrein te benutten voor duurzame, energiezuinige sociale woningbouw

Ook hier kunnen we duidelijk over zijn: Tijdelijke woningbouw is natuurlijk nooit duurzaam, laat staan energiezuinig.

3) Er wordt ingezet op woningbouw, waarvan 1/3 deel sociale woningbouw.

De gewenste tijdelijke woningbouw behelst 60 sociale woningen.  En 0 ander soortige woningen. Dat komt neer op 100% en niet op 33% zoals de overheid hier stelt.

Al met al kunnen we concluderen dat de Gemeente Bloemendaal naast haar burgers en de raad, ook niet schroomt om de andere overheidsorganen te voorzien van onjuiste en onvolledige informatie.  Was het eerst het voorliegen van de Minister van Binnenlandse zaken over het raadsbesluit wat ten grondslag zou liggen aan de aanvraag voor de crisis en Herstel wet (zie eerder artikel), dan kunnen we nu ook de gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk aan het lijstje toevoegen!

2 thoughts on “Aan de slag met de Omgevingswet”