Aanvraag van Gemeente Bloemendaal voor Crisis Herstelwet (WOB verzoek)

Posted on

Op 9 oktober heeft de Heer G.W. Valster een WOB verzoek gedaan bij de gemeente Bloemendaal om de onderliggende stukken van de aanvraag voor de Crisis Herstelwet met betrekking tot het Blekersveld te ontvangen.

Op 24 oktober heeft de gemeente Bloemendaal hier gehoor aan gegeven en hebben we de volgende documenten ontvangen:

A) Aanmeldingsbrief van de Gemeente Bloemendaal

B) Crisis herstelwet aanvraag

C) Ontvangstbrief van Ministerie van Binnenlandse Zaken  aan gemeente Bloemendaal

D) Begeleidend schrijven an de Heer G.W. Valster

Al lezende verbaasd het ons dat er wordt verwezen naar een raadsbesluit, dat nooit genomen is. We zullen op korte termijn daar een nieuw WOB verzoek voor indienen.