Saneringskosten Blekersveld gebaseerd op drijfzand; raadsleden op het verkeerde been gezet!

Posted on

                                                                                                                                                                                               Overveen, 27 januari 2021

Geachte raadsleden,

In onze mail van 10 januari 2021 hebben wij u (wederom) gewezen op onjuist handelen van het college van B & W Bloemendaal in de “zaak Blekersveld”.
In de  mail zijn twee heldere vragen aan uw raad gesteld waarop wij graag een reactie zouden ontvangen.
De eerste vraag is of u –wetende van de omissies in het proces van informatievoorziening met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van het krediet voor de saneringskosten-  verantwoordelijkheid durft te nemen voor de besluitvorming van 17 december 2020.

De tweede vraag is of  het college u al geïnformeerd heeft over waar de dubieuze 158 ton zwaar vervuilde grond vandaan komt.

Het college stelt aan u voor om onze mail voor kennisgeving af te doen. Wij kunnen ons van een zichzelf respecterende raad niet voorstellen dat akkoord gegaan wordt met dit collegevoorstel. Wij wachten u reactie dan ook met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                                                                Gert Valster, secretaris