WOB-verzoek in het kader van de bodemverontreiniging van het Blekersveld te Overveen  

Posted on

Omgevingsdienst Ijmond
Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Onderwerp: WOB-verzoek in het kader van de bodemverontreiniging van het Blekersveld te Overveen

                                                                                                                              Overveen, 2 februari 2021

Geachte heer, mevrouw,

In de Rapportage 2020: 2e tertaal omgevingsdienst IJmond lezen wij dat uw dienst betrokken is bij de advisering van de gemeente Bloemendaal In verband met het voornemen  om tijdelijke woonunits te plaatsen op de locatie Blekersveld te Overveen. Verkennend bodemonderzoek van BK ingenieurs uit april 2020 hebben wij begrepen dat er verontreinigingen zijn aangetroffen die nader onderzoek behoefden. Volgens het gestelde op bladzijde 32 van meergenoemde rapportage heeft uw dienst het nader onderzoek begeleid. Ook wordt gesteld dat -als de verontreiniging voldoende in beeld zou zijn- uw dienst advies uit zou brengen over de wijze hoe de locatie geschikt gemaakt kan worden voor de functie wonen.

In dat kader doen wij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en ontvangen wij graag  afschriften van alle hierover met de gemeente Bloemendaal gevoerde correspondentie.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                      Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877