speeltuin na kap 7

Bezwaar Esdoorns

Geachte College, Hierbij maak ik bezwaar tegen de kap van 4 gezonde esdoorns op Blekersveld in Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. Zie bijgaand kopie aanvraag kapvergunning. Ik maak bezwaar omdat het volstrekt onduidelijk is waarom deze bomen gekapt dienden te worden. Er wordt door de gemeente geopperd dat de wortels van deze Read More …

participatie-woningen-statushouders-blekersveld

Geachte leden van de raad, De afgelopen dagen heeft het bovenstaande artikel mij nogal bezig gehouden. Op facebook werd al door meerdere buurtbewoners en betrokkenen bij Blekersveld de vraag gesteld: “wie zijn die participanten dan toch”.  Dat is toch gek, dat je niemand kent uit de buurt die heeft meegedaan. Dan lees ik gisteren een Read More …

Logo Buytentwist

Vragen Blekersveld

Geacht college, Zoals al eerder aangegeven hebben wij ons zeer overvallen gevoeld door de snoei- en kapwerkzaamheden op het Blekersveld. Dit feit en de berichten in het nieuws en van de Stichting Blekersveld Groen geven ons weinig vertrouwen in een zorgvuldige en democratische  gang van zaken. Wij hebben de volgende vragen: Uit het bodemonderzoek dd. Read More …

Logo Bloemendaal

RE: illegale bomenkap vlgns APV – aangifte tegen gemeente Bloemendaal

Geachte heer [geadresseerde bekend bij de redactie], Op verzoek van wethouder Wijkhuijsen beantwoord ik bij deze uw onderstaande e-mail. De hovenier die voor de gemeente het opruimwerk heeft uitgevoerd, heeft van de gemeente uitgebreide werkinstructies gekregen. Die omvatten onder andere dat elke boom op 1,30 meter hoogte opgemeten moest worden, en de instructie dat geen Read More …

Aangifte tegen gemeente Bloemendaal met het verzoek tot strafvervolging

Beste raadsleden, Tot grote ontsteltenis las ik dat door het College wordt gesuggereerd dat er in het kader van “snoeien” bomen gekapt mochten worden op Blekersveld zonder vergunning. Dit is wederom verkeerde informatie van het College aan de Raad. Zelfs als buiten beschouwing wordt gelaten dat in dit geval de Wnb Flora en Faunawet in Read More …

Blekersveld

Geachte leden van de de raad, Gisteren las ik de brief van het college aan de raad. Als je even denkt dat het niet erger kan na het dieptepunt van de illegale kap op het blekersveld, dan gaat het college toch weer een stapje verder. Los van alle leugens over een vergunningsaanvraag ( die is ingetrokken, de bomen Read More …

RE: Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Geachte mevrouw, Uw vraag of de commissaris in het kader van artikel 182 1 c van de Provinciewet, mogelijkheden ziet om op te treden richting de gemeente Bloemendaal inzake de casus Blekersveld, is voorgelegd aan het team kabinetszaken. Dit team adviseert de commissaris inzake zijn taken als rijksheer, waar dit artikel op is gebaseerd. Het Read More …