RE: illegale bomenkap vlgns APV – aangifte tegen gemeente Bloemendaal

Posted on

Geachte heer [geadresseerde bekend bij de redactie],

Op verzoek van wethouder Wijkhuijsen beantwoord ik bij deze uw onderstaande e-mail.

De hovenier die voor de gemeente het opruimwerk heeft uitgevoerd, heeft van de gemeente uitgebreide werkinstructies gekregen.

Die omvatten onder andere dat elke boom op 1,30 meter hoogte opgemeten moest worden, en de instructie dat geen kapvergunningplichtige bomen gekapt mochten worden.

Dus geen bomen met een stamdiameter groter dan 15 cm op die hoogte.

De gemeente heeft dagelijks toezicht gehouden op de uitvoering, waarbij is vastgesteld dat de hovenier een schuifmaat bij zich had en deze bij elke boom gebruikte.

De handhaver van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft in aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouder bevestigd dat er geen bomen, dikker dan 15 centimeter, zijn gekapt.

We zien daarom de aangifte met belangstelling tegemoet, maar in de stellige overtuiging dat er geen overtreding van de APV vastgesteld zal worden.

Met vriendelijke groet,

Team Groen en Reiniging

Gemeente Bloemendaal