Beroep tegen Kapvergunning 154 bomen door omwonende

Rechtbank Noord-Holland Sectie bestuur Postbus 1621 20003 BR  Haarlem   Betreft: Pro Forma Beroepschrift Overveen, 29 oktober 2021 Geachte heer, mevrouw, De gemeente Bloemendaal heeft op 19 oktober 2021 een beslissing op mijn bezwaarschrift genomen. Tegen deze beslissing en de hernieuwde vergunningsafgifte, wil ik beroep aantekenen bij de rechtbank. Een kopie van de beslissing op Read More …

aanvraag voorlopige voorziening inzake de kap van 154 bomen

Rechtbank Noord-Holland sectie bestuur Postbus 1621 2003 BR HAARLEM Geachte Voorzieningenrechter, Inleiding Hierbij verzoek ik u een voorlopige voorziening te treffen strekkende tot het schorsen van het op 20 juli 2021 met kenmerk 845463 genomen besluit (hierna het bestreden besluit). Het bestreden besluit, het bezwaarschrift en het door de bezwaarschriftencommissie gemeente Bloemendaal hierover op 12 Read More …

bezwaar tegen bomenkap op Blekersveld

Aan:     College van burgemeester en wethouders Postbus 201 2050 AE  Overveen   Beste Gemeente, Ik maak bezwaar tegen de aanvraag kapvergunning Blekersveld in Overveen. Ik ben geschrokken toen ik hoorde dat er weer 154 bomen gekapt gaan worden achter mijn huis. 154 Bomen omgekapt, het mag niet gebeuren. Ik ben hier in 2012 komen wonen Read More …

Bezwaar tegene verleende kapvergunning Blekersveld

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Overveen, 21 Augustus 2021 Geacht College, Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de “Verleende kapvergunning Blekersveld in Overveen” waarvan hieronder de details en waarvan een kopie is bijgesloten bij deze brief. Details: “Op 27 mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag ontvangen voor het Read More …

Logo Bloemendaal

advies bezwaarschriftencommissie

Geachte mevrouw, Op 6 juli 2021 heeft de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar behandeld tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van vier gemeentelijke esdoorns op het Blekersveld te Overveen ter hoogte van huisnummers 8 en 9. In deze mail ontvangt u informatie over de verdere voortgang van de procedure. De commissie Read More …

speeltuin na kap 7

Re:Re: Bezwaar Esdoorns

Geachte College, Met verwondering heb ik kennis genomen van uw brief van 20 mei jongstleden, zaaknummer 809133. U stelt onder het kopje “De bomen waarvoor kapvergunning is verleend, zijn inmiddels gekapt” het volgende: “In de kapvergunning is bepaald dat de vergunning direct in werking treedt. Dit betekent dat er direct na bekendmaking van het besluit, Read More …

Logo Bloemendaal

Re:Bezwaar Esdoorns

Download hier de volledige brief, die werd gestuurd aan een bewoner van gemeente Bloemendaal die bezwaar maakte tegen de kap van 4 kerngezonde Esdoorns. Een wel zeer aparte uitleg van het gestelde in artikel 4.15 van de APV en dan ook nog de bezwaarmakende onder druk zetten door een belachelijke reactie termijn van 5 dagen Read More …

Schoolproject: Enquete Blekersveld

Beste lezer, ik kreeg een lief briefje op de deurmat met de volgende tekst:  Beste Omwonende van het Blekersveldje, Wij, Rover en Symar, zijn twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Wij doen voor aardrijkskunde een project over het Blekersveldje. We hebben hiervoor een enquete gemaakt en zouden het enorm waarderen als u deze voor Read More …