Bezwaar tegene verleende kapvergunning Blekersveld

Posted on

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Overveen, 21 Augustus 2021

Geacht College,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de “Verleende kapvergunning Blekersveld in Overveen” waarvan hieronder de details en waarvan een kopie is bijgesloten bij deze brief.
Details: “Op 27 mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van 154 bomen op het Blekersveld in Overveen. Deze aanvraag is volgens de reguliere procedure behandeld.
Dit houdt in dat wij een besluit nemen op de aanvraag waartegen u vervolgens bezwaar kunt maken.
Wij hebben de vergunning verleend (onder voorwaarde, met herplantplicht). Het besluit is verzonden op 21 juli 2021.U kunt bezwaar maken tegen ons besluit”
Het is u blijkbaar te doen om een gebied vrij te maken voor woningbouw maar hier is geen inspraak over mogelijk geweest van de bewoners. De plannen voor het realiseren van woningbouw zijn nog niet goedgekeurd en toch wordt op voorhand al besloten om een stuk natuur te vernietigen ?

Vorig jaar 2020 is al een groot stuk van dit unieke stuk natuur vernietigd onder het mom van “snoeien” zonder te voldoen aan de voorwaarden van vooronderzoek. Hierbij zijn ook bomen gekapt
met een grotere stamdiameter dan toegestaan volgens de APV. Ik heb dit persoonlijk geconstateerd en hiervan aangifte gedaan bij politie en Het Functioneel Parket Amsterdam.
Gelukkig dat tijdens deze “snoei” de Provincie heeft ingegrepen waardoor de illegale bomenkap op laste van een dwangsom abrupt stilgelegd moest worden.
Ondanks de kaalslag op dit terrein zijn er gelukkig toch nog veel vogels , vleermuizen, padden, egels en andere dieren gebleven zoals wij kunnen constateren . Nu is blijkbaar besloten om een kapvergunning aan te vragen om de resterende bomen ook te kappen waarmee de kaalslag van deze natuur nagenoeg totaal zal zijn zonder dat er een goedgekeurd plan voor woningbouw is ?
Het is een grof schandaal hoe u met uw burgers omgaat om via slinkse manieren te proberen plannen door te drijven waar totaal geen draagvlak voor is en waar ook totaal geen inspraak op
geweest is van de bewoners. Een grote groep mensen in Overveen is het totaal oneens met uw plannen en daarmee is de kans dat deze doorgang kunnen vinden ook niet groot en is het op
voorhand vernietigen van dit stuk natuur totaal zinloos.

Hoogachtend,

 

[Afzender bekend bij Redactie]