Beroep tegen Kapvergunning 154 bomen door omwonende

Posted on

Rechtbank Noord-Holland

Sectie bestuur

Postbus 1621

20003 BR  Haarlem

 

Betreft: Pro Forma Beroepschrift

Overveen, 29 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Bloemendaal heeft op 19 oktober 2021 een beslissing op mijn bezwaarschrift genomen. Tegen deze beslissing en de hernieuwde vergunningsafgifte, wil ik beroep aantekenen bij de rechtbank. Een kopie van de beslissing op bezwaar vindt u als bijlage 1 bij deze brief.

Gezien de complexiteit van deze zaak, verzoek ik u om dit beroepschrift als een pro forma beroepschrift te beschouwen. Zo spoedig mogelijk zal ik middels een aanvullend beroepschrift de gronden van beroep aan u kenbaar maken.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 

[Afzender bekend bij de redactie]