HD: Zandvoort en Heemstede willen onderzoek naar aftakking van Randweg naar Zeeweg. ’Daarmee zet je de deur op een kier voor zo’n ongewenste weg’

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad Arthur de Mijttenaere

De gemeenteraden van Zandvoort en Heemstede willen een onderzoek laten uitvoeren naar een directe verbinding tussen de Zeeweg en de Randweg.

Daarmee wordt de Zandvoortselaan ontlast en kunnen tegelijkertijd meer auto’s naar Zandvoort rijden via de Zeeweg.

De Bloemendaalse politiek is verdeeld over dit voorstel. Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal stelt onomwonden dat op deze manier ’de deur wordt opengezet’ naar zo’n ongewenste weg, die altijd over Bloemendaals grondgebied moet lopen.

Heukels: ,,Heemstede wil minder autoverkeer. Zandvoort wil meer auto’s uit Amsterdam, die via de Zeeweg daar naartoe moeten rijden.’’ PvdA’er Henk Schell is het eens met Heukels en stelt dat dit plannetje om de zoveel tijd weer eens naar boven komt. ,,Maar het haalt het niet in de Bloemendaalse gemeenteraad. Het gaat toch over ons grondgebied.’’

D66’er Sacha Kuijs denkt daarentegen dat een onderzoek naar zo’n verbinding ’geen kwaad’ kan. ,,Je moet ook oog hebben voor de belangen van andere gemeenten. Uit zo’n onderzoek komt wat de mogelijkheden zijn maar ook wat onmogelijk is. Misschien worden we gewezen op nieuwe kansen voor openbaar vervoer of fietsverkeer.’’ Kuijs heeft ook geen idee waar zo’n aftakking van de Randweg zou moeten komen. ,,Of het überhaupt kan, dat is een grote vraag.’’

Creatieve ideeën

Zij krijgt bijval van VVD’er Albertine Zoetmulder die zo’n verkeerskundig onderzoek eveneens ondersteunt. Zoetmulder kan zich evenmin indenken waar zo’n aftakking zou moeten komen. ,,Maar mogelijk leidt het onderzoek tot creatieve ideeën.’’

Het plan voor het onderzoek, zoals Zandvoort en Heemstede willen, staat in een aanpassingsvoorstel van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede zitten in een overlegorgaan om mobiliteitsvraagstukken regionaal op te lossen. De afzonderlijke gemeenteraden moeten nu weer over deze aanpassingen gaan praten.

Meer verkeer

Door een aftakking komt er meer autoverkeer over de Zeeweg. Dat botst met de wens van het Bloemendaalse college van B en W om de maximumsnelheid van 80 kilometer naar 60 uur te verlagen. Het college wil die verlaging omdat er met regelmaat ongelukken gebeuren op de Zeeweg.

Als er meer auto’s overheen gaan, wordt de kans dat die snelheidslimiet omlaag gaat kleiner. De provincie vindt als wegbeheerder de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer nu al onmogelijk omdat er per etmaal 12.700 auto’s over de Zeeweg rijden. Met een extra verbinding vanaf de Randweg zou dat aantal omhoog gaan.