Verkiezingsthema: Blekersveld / Dompvloedslaan

Posted on

Download Hier Flyer Standpunten GV2018

Op woensdag 21 maart kunt u uw stem laten horen! Eind 2016 werd de buurt opgeschrikt door een mededeling van burgemeester en wethouders, dat zij onderzoeken of er extra (sociale) woningbouw (max. 45 woningen) aan het Blekersveld gerealiseerd kan worden. U als buurtbewoner zou hierbij nauw betrokken worden.

Van het betrekken van de burger is tot op heden totaal geen sprake. Integendeel. Het college heeft zelfs op 21 februari jl. geprobeerd een concept-woonvisie met uitvoeringsplan door te drukken voor besluitvorming in de raad. Voor locatie Blekersveld/Dompvloedslaan gaat het dan om de bouw van maar liefst 100 appartementen.

Ja u hoort het goed, dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de melding van het college najaar 2016. Dit voorstel is ontstaan zonder enige vorm van participatie met ons als bewoners. Dit is toch wel heel bijzonder nu de politieke partijen zo vaak roepen over het belang van onze burgerparticipatie.

Woensdag de 21ste maart mag u uw stem uitbrengen en daarom hebben wij voor u de fractievoorzitters van de politieke partijen schriftelijk uitgedaagd om het partijstandpunt over de beoogde woningbouw op Blekersveld/Dompvloedslaan te laten horen.

DE PARTIJ REACTIES

VVD spreekt zich helder uit tegen de bebouwing. Zij geeft aan zich tegen alle woningbouw te keren die niet past binnen de geactualiseerde bestemmingsplannen.

PVDA  spreekt zich helder uit voor de bebouwing te zijn.      

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal spreekt zich helder uit tegen de bebouwing.

CDA, Groen Links en Liberaal Bloemendaal doen geen uitspraken. Zij verschuilen zich achter nog uit te voeren onderzoek. Ze willen samenwerking tussen partijen in een nieuw te vormen raad niet op voorhand onmogelijk te maken.

D66 en Hart voor Bloemendaal hebben niet de moeite genomen hun standpunt te laten horen

LAAT UW MENING HOREN – STEM

Woensdag 21 maart kunt u door middel van uw stem invloed uitoefenen op de samenstelling van de nieuwe raad van Bloemendaal en laten horen wat u wilt m.b.t. deze woningbouw.


Voor de volledigheid hier de links naar de correspondentie: