Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal tegen bebouwing Blekersveld

Posted on

Hierbij de verkiezingsflyer van de de VDB

Verkiezingsflyer VDB

Beste medebewoner in Overveen

Eind 2016 hebben een aantal bezorgde inwoners, waaronder mijzelf,  het Comité Bezorgde Inwoners Overveen opgericht.

De ontwikkelingen toentertijd baarde ons grote zorgen over de toekomst van Oldehove. In eerste instantie wilde Sint Jacob, de eigenaar van Oldehove, het gehele perceel inclusief het grasland aan de voorzijde volbouwen. Ons burgerinitiatief heeft vruchten afgeworpen en Sint Jacob heeft de plannen ingetrokken alhoewel vrijwel alle politieke partijen dat heilloze plan wel steunden.

Nu mail ik u op persoonlijke titel als lijsttrekker van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, lijst 7, om aandacht te vragen voor zaken die Overveen aangaan in politieke zin komende vier jaar.

Er wordt al enige tijd een verkeersontsluiting gesuggereerd van de Randweg via de Dompvloedslaan naar de Zeeweg toe. Dit vinden wij als VDB een heel slecht idee en zullen dit niet steunen. Evenals het bouwen bij het Blekersveld, dat zien wij niet als een oplossing voor de woningnood in de regio.

Wij geloven eerder in het herontwikkelen van Oldehove in betaalbare (senioren)appartementen met op de begane grond aanleun-functies voor de wijk en eventueel een buurt-restaurant. Aan senioren-appartementen bestaat een grote vraag in Overveen waardoor er ook een betere doorstroming van grotere huizen zou kunnen ontstaan.

Op de Julianalaan is veel verkeersoverlast. De VDB is voorstander van permanente snelheidscontrole door flitspalen en politie-controles. Wij zullen, als wij worden verkozen in de gemeenteraad van Bloemendaal hierop aandringen bij de Veiligheids Regio Kennemerland.

Een buurt WhatsApp t.b.v. de veiligheid is een goed preventief middel. Alleen stokt na enige tijd vaak de toegankelijkheid van deze initiatieven door het eigen succes. Wij pleitten voor gemeentelijke technische ondersteuning.

Ik hoop dat u 21 maart gaat stemmen.

VDB staat voor de belangen van Overveen en de gemeente Bloemendaal.

Met vriendelijke groet,

Martin van de Bunt

lijsttrekker Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, lijst 7