De stichting heeft ten doel het opkomen voor en het verdedigen van de belangen van de bewoners van het huidige Blekersveld en die van de Dompvloedslaan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Dossier extra woningbouw

Er is de laatste tijd nogal veel geschreven en geroepen over de bebouwing van het Blekersveld. Maar hoe zat het ook alweer? Tijd voor een update!

  • Sinds 1998 zijn bewoners van het Blekersveld in conclaaf met de Gemeente Bloemendaal om de groenstrook open te stellen als park!
  • In 2008/09 zijn daar diverse rechtzaken en procedures tussen gemeente en bewoners over gevoerd.
  • In oktober 2016 ontvangen de bewoners van Blekersveld een brief van de gemeente dat de gemeente voornemens is om sociale woningen te gaan bouwen op het Blekersveld .
  • In 2018  richten bewoners gezamenlijk de stichting Blekersveldgroen op  om de kwaliteit van de leefomgeving van Blekersveld te verbeteren.
  • op 29 april 2020 stuurt het college van B&W een brief aan de bewoners waarin ze stellen dat het Blekersveldgroen niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw.
  • Op 31 januari 2020 komt de gemeente met het plan om Statushouders in tijdelijke woningen te vestigen en pas op 17 augustus 2020 wordt hiervoor het Blekersveld aangewezen door het college.
  • Op 16 juni 2022 besluit het College van B&W het advies van de bezwaarschriften commissie te volgen en het plan voor tijdelijke woningen niet door te zetten
 
2016
Raad Bloemendaal wil discussie over sociale woningbouw
Logo Haarlemsdagblad

BLOEMENDAAL - Een groot deel van de gemeenteraad van Bloemendaal wil een fundamentele discussie over sociale woningbouw in de gemeente. Over locaties, over de wenselijkheid of noodzaak van het volbouwen van postzegels groen omdat er niets anders is, en ''of je dure Bloemendaalse grond wel moet inzetten voor een paar…
lees verder

commissie vergadering grondgebied
Logo Bloemendaal

Op 16 november vond er een commissievergadering plaats waar het onderwerp sociale woningbouw uitgebreid aan bod is gekomen. Hieruit blijkt dat de gemeenteraad nog behoorlijk verdeeld is op dit onderwerp. Kijk op  https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2016/16-november/20:00 onder agendapunt 10 Vergaderstukken bij agendapunt: A1 Dorpsraad Bbroek inspreken agenda punt 10 Rap locatiestudie sociale woningbouw…
lees verder

Wat doet de gemeente?
Logo B. Magazine

Bloemendaal besteedt aandacht aan inwoners en ondernemers die steun nodig hebben. Dat gebeurt via de portefeuille Sociaal domein, wonen, onderwijs en cultuur van D66-wethouder Ton van Rijnberk b-winter-2016-jaargang-3-nummer-6 download hier het document bron: b. winter 2016, jaargang 3, nummer 6  

BUURT IN VERZET TEGEN SOCIALE WONINGBOUW BLOEMENDAAL (Haarlems Dagblad)
Logo Haarlemsdagblad

BLOEMENDAAL - Er is een hoop opwinding ontstaan onder inwoners van Bloemendaal over de door de gemeente aangewezen locaties voor sociale woningbouw. Inwoners Bloemendaal niet blij met bouwlocaties In de commissie grondgebied van afgelopen dinsdag meldden zich bewoners uit Bennebroek en Bloemendaal die bezwaar maken tegen de komst van sociale…
lees verder

Bloemendaal wijst locaties aan voor bouw sociale huurhuizen (Bloemendaals Nieuwsblad)
Logo Bloemendaals Nieuwsblad

Het Bloemendaals Nieuwsblad bericht op 27 oktober 2016 over de voorgenomen plannen van de gemeente voor de bouw van Sociale woningen op de groenstrook tussen het Blekersveld en de Randweg en 4 andere locaties binnen de gemeentegrenzen. Download hier het artikel  

SOCIALE WONINGBOUW OP DE GROENSTROOK
Logo Bloemendaal

Het college heeft uit haar eigen grondbezit vijf locaties geselecteerd waar woningcorporaties sociale huurwoningen kunnen bouwen. In totaal kunnen woningcorporaties op deze vijf locaties tussen de 50 en 100 woningen bouwen. De eerste woningen kunnen er in 2022 staan. De gemeente vraagt nu eerst de corporaties of en hoe ze…
lees verder

Brief: Sociale woningbouw in uw buurt
Logo Bloemendaal

De gemeente stelt op 20 oktober 2016 de buurtbewoners aan het Blekersveld over de voorgenomen plannen van de bouw van sociale woningen op de groenstrook tussen het Blekersveld en de Westelijke Randweg. Download hier de brief die aan de bewoners van het Blekersveld is gestuurd  

2011
Bijen van groot belang voor gezonde voeding
Bijen van groot belang voor gezonde voeding

UTRECHT – Zonder bestuiving door insecten zouden wij ruim een derde van onze voeding moeten missen. Maar nieuw onderzoek geeft aan dat het belang van bijen en hommels voor een gezond dieet misschien nog wel groter is. Een groep Duitse en Amerikaanse ecologen en voedingsdeskundigen heeft namelijk onderzocht voor welke…
lees verder

2009
Rechtszaken
Rechtszaken

Tot slot is er door de heren Numan en Valster in 2008 nog een zaak bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank van Haarlem aangespannen en heeft er in januari 2009 nog behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden van een door hen ingediend beroepschrift. Helaas zijn zij door beide…
lees verder

2008
2007
Hoorzitting over bezwaarschrift
Hoorzitting over bezwaarschrift

Vervolgens hebben er nog hoorzittingen over het bezwaarschrift plaatsgevonden op 18 september en 27 november 2007

Reactie gemeente: handhavingsverzoek niet ontvankelijk
Logo Bloemendaal

Bij brief van 10 augustus 2007 komt dit besluit. De heren Numan en Valster worden niet gezien als belanghebbenden zodat het handhavingsverzoek niet ontvankelijk wordt verklaard. Ook het verzoek tot handhaving of verwezenlijking van het bestemmingsplan wordt in deze brief afgewezen. Download hier de brief van 22-05-2007 hier de brief van…
lees verder

Verder correspondentie Openstelling
Verder correspondentie Openstelling

Daarna wordt er door dhr Numan/Valster nog gecorrespondeert met het college met de brieven van 25 maart en 12 juni 2007. Uiteindelijk wordt op de brief van 12 juni 2007 gereageerd  met de mededeling dat een besluit in eerste aanleg niet tot stand gekomen zou zijn en dat het college…
lees verder

Gronddepot Dompvloedslaan

Download HIER de PDF

2006
Bezwaarschrift op brief van College 16 augustus 2006
Bezwaarschrift op brief van College 16 augustus 2006

Op 15 september 2006 dienen Dhr Numan/Valster een bezwaarschrift in in reactie op de brief (16 augustus 2006) van het college tegen het besluit van de gemeente om niet handhavend op te treden van 16 augustus 2006. Download hier de concept brief!

Reactie gemeente inzake vervuilde grond
Logo Bloemendaal

Bij brief van 16 augustus 2006 wordt ingegaan op de vragen van dhr Numan/Valster om nadere uitleg in de brief van 16 maart 2006. In deze brief van het college wordt het volgende gesteld: “Sinds het van kracht worden van het Bouwstoffenbesluit is ons college zelf het bevoegd gezag over…
lees verder