Oproep Brief aan College B&W Bloemendaal

Posted on

Beste buurtgenoten en overige belanghebbenden,

Zoals jullie uit de brief van het college van B & W van Bloemendaal van 20 oktober jongstleden hebben kunnen lezen, is de gemeente Bloemendaal van plan om tussen de 15 en 45 woningen te bouwen op het nu nog door een hek omsloten grasveld tussen Westelijke Randweg en het Blekersveld.

In ieder geval een deel van de bewoners van het Blekersveld heeft nu reeds aangegeven tegen deze plannen van de gemeente te zijn. Zij willen nu een signaal richting college van B & W en gemeenteraad geven. (De gemeenteraad is nogal verdeeld over dit onderwerp.) Hiervoor is een brief opgesteld, met daarin onze argumenten tegen extra woningbouw op het Blekersveld. Deze brief kunt u hier downloaden.

Als jullie het met de tegenstanders van woningbouw eens zijn, vragen wij de brief uit te printen en te ondertekenen. Dan zijn er een aantal mogelijkheden:

  1. U stuurt de brief per email naar gemeente@bloemendaal.nl
  2. U stuurt de ondertekende brief per reguliere post naar: Postbus 201, 2050 AE Overveen
  3. U levert de ondertekende brief in op Blekersveld 14. Wij zullen dan zorgdragen voor doorzending aan het college van B & W van Bloemendaal.

Uiteraard staat het je vrij om extra argumenten tegen woningbouw op het Blekersveld toe te voegen om hiermee een persoonlijke noot aan de brief toe te voegen. Daar wordt het signaal naar onze mening alleen maar sterker van.

Wij vertrouwen erop dat jullie zich in onze argumenten herkennen en bereid zijn om samen met ons de politiek er van te doordringen dat er geen behoefte is aan extra woningbouw op en rond het Blekersveld.

Mocht u op enigerlei wijze niet in staat zijn de brief te printen of te downloaden, maar wel graag mee willen doen. Neem dan contact op met Stijn de Geus (06-14357877).

 

Met vriendelijke groet,

 

namens Blekersveldgroen.nl

Gert Valster

Blekersveld 14

2051 NL Overveen